+45 89 12 44 00
skive@sosu-stv.dk

Efter regeringens pressemøde i går står det nu klart, at vores nye ”hjemmeskole-hverdag” med digitale platforme, mail, Skype og telefoner fortsætter til og med den 13. april – altså påskeugen med.

Det betyder at de kommende afsluttende prøver for SSH-elever som udgangspunkt vil blive gennemført som en online-eksamen. Altså vil eksaminer for afsluttende hold blive afholdt online.

Videre vil forlængelsen af nedlukningen også betyde, at der frem til udgangen af april ikke vil blive afholdt prøver i alle grundfag og uddannelsesspecifikke fag. Her vil elevernes standpunktskarakterer blive ophøjet til prøvekarakterer.

Flere oplysninger kan findes på ”Holdets rum” på Moodle.

Det gælder også oplysninger for de elever, der er på vej tilbage på skolen efter endt praktikophold. Log in på Moodle og find informationer dér efterhånden, som de frigives.

Login:

Moodle: sosustv.praxis.dk 

Office 365/Sharepoint/Outlook: portal.supportcenter.dk  

Husk det er samme brugernavn begge steder – men login-koderne kan være forskellige, hvis man har ændret sin kode (UniLogin)

Moodle: sosustv.praxis.dk 

Office 365/Sharepoint/Outlook: portal.supportcenter.dk  

Husk det er samme brugernavn begge steder – men login-koderne kan være forskellige, hvis man har ændret sin kode (UniLogin)

Orientering om SOSU STV’s skoledrift frem til 30. marts 2020

SOSU STV følger de rammer og vilkår, som er blevet givet fra regering og fra Børne- og Undervisningsministeriet. Skolen har derfor lukket for adgang fra den 13. marts kl. 12 og indtil den 30. marts 2020.

Det betyder, at eleverne, som går på skolen, og ikke er i praktik, skal følge online/digital hjemmeundervisning.

Underviserne tilrettelægger elevernes undervisning ud fra det, som var planlagt i Moodle de kommende 14 dage. Den digitale læringsplatform for undervisning skal nu vise sit værd i endnu højere grad end i det daglige arbejde!

Der er følgende rammer for undervisningen:

Eleverne arbejder ud fra de retningslinjer, underviserne giver i ”Holdets Rum” i Moodle.

Alle elever vil på daglig basis blive kontaktet af deres undervisere i løbet af de dage, skolen skal holde bygningerne i Skive, Thisted og Viborg lukket.

Kan underviseren ikke opnå kontakt med den enkelte elev i løbet af skoledagen, skal eleven registreres for fravær, jf. retningslinjerne fra ministeriet.

Rammerne for undervisernes daglige kontakt med eleverne fremgår af retningslinjerne i ”Holdets Rum”.

Elever, der er tildelt Specialpædagogisk Støtte vil endvidere blive kontaktet og få støtte af SPS-medarbejderne med SPS.

Ved sygdom skal eleverne gøre som vanligt og melde sig syg på Elevplan.

Har en elev behov for at kontakte en elevkoordinator kan man kontakte vedkommende. I forhold til administrationen bedes man sende en mail.

Vedr. eksamen:

  • Vedr. de elever, der skal til afsluttende prøver:
    Skolen gør, hvad der er muligt for at disse eksaminer kan gennemføres. Der vil være en kommunikation direkte til de enkelte elever om eksamen.
  • Vedr. de elever, der skal til prøve i uddannelsesspecifikke fag:
    Indtil videre følger alle elever den hidtidige plan.

Alle elever, der skal starte i praktik i perioden 16. marts til 30. marts, skal møde op på praktikstedet, med mindre de hører andet fra arbejdsgiver.

Elever skal holde sig orienteret via Sharepoint og ”holdets rum” i Moodle. Der er også her, evt. ændringer til ovenstående bliver meldt ud.

Se evt. flere oplysninger her: https://sosu.dk/spoergsmaal-og-svar-om-coronavirus-covid-19/


VIGTIGT: Elever, der har brug for at låne en iPad eller en bærbar computer til at tilgå Moodle med, kan hente en sådan på skolens matrikler fredag 13. marts 2020 fra 8-12. Herefter er skolen lukket for adgang for elever!

Til elever på SOSU STV.

Fra og med i morgen, torsdag den 12. marts, er der ikke undervisning på SOSU STV, og man forventes ikke at møde op.
Man skal holde sig orienteret på skolens facebook og/eller sharepoint.

Der vil blive kommunikeret yderligere information ud senest fredag den 13. marts kl. 12.00.
Skolen arbejder på, at man kan foretage selvstudium el. lign. i løbet af de 14 dage.

Alle elever, der er i praktik i løbet af de kommende 14 dage, skal følge arbejdsgivernes anvisninger på praktikstedet.
Med mindre man hører andet, skal man møde op.

Pleje- og sundhedspersonale er undtaget fra regeringens opfordring til at blive hjemme fra arbejdspladsen.

Se evt mere her: https://sosu.dk/spoergsmaal-og-svar-om-coronavirus-covid-19/

Med venlig hilsen
Ledelsen af SOSU STV.

På Social- og Sundhedsskolen STV følger vi nøje udviklingen vedrørende Corona/Covid-19.

Det betyder også, at vi følger Sundhedsstyrelsens og de øvrige danske myndighedernes anbefalinger i alle henseender.

Derfor opfordres både elever på skolen, elever i praktik og alle ansatte på skolen også til at holde sig orienteret om forholdene og efterleve de forholdsregler, som myndighederne anbefaler.

Blandt andet skal alt social- og sundhedspersonale, der har rejst i særlige risikoområder, blive hjemme i 14 dage efter hjemrejse for at hindre eventuel smitte i at sprede sig. Dette for at tage et særligt hensyn til ældre og svækkede borgergrupper.

Sundhedsstyrelsen anbefaler ligeledes at andre medarbejdere bliver hjemme i to uger, hvis man efter den 2. marts kommer til Danmark fra risikoområder. 

Dertil kommer de gode råd om at forebygge smitte ved at vaske hænder tit, bruge håndsprit, hoste og nyse i et ærme og undgå eller begræns fysisk kontakt m.v.

Myndighederne har lavet en fælles hjemmeside med alt om Corona/Covid-19. Her er der sidste nyt samt mange nyttige informationer og links til andre konkrete hjemmesider om emnet.

Plakat Hensigtsmaessig adfaerd i hverdagen

På grund af de nyeste anbefalinger fra myndighederne i forbindelse med coronavirus, er det besluttet at udsætte to planlagte temaeftermiddage for praktikvejledere, der skulle have været afholdt på Social- og Sundhedsskolen STV i henholdsvis Skive og Thisted.

Udsættelsen af temaeftermiddagene sker for at vise ansvarlighed og gøre det bedst mulige for at undgå en potentiel smitterisiko blandt deltagerne.

Møderne var planlagt i Skive onsdag den 11. marts og i Thisted onsdag den 18. marts.

Der er IKKE konstateret smittede på vores afdelinger, så udsættelserne sker alene på baggrund af myndighedernes nye anbefalinger og vejledninger.

SOSU-STV vil melde nye datoer ud på et senere tidspunkt.

Simulationsmagasin

I perioden 2017-2019 har de fem social- og sundhedsskoler i Region Midtjylland samarbejdet om det midtjyske simulationsprojekt.

Her har skolerne fokuseret på at højne kvaliteten og effekten af teknologiunderstøttet og simulationsbaseret undervisning på social- og sundhedsuddannelserne samt at etablere pædagogisk og fagligt ambitiøse standarder for simulation.

Læs om projektet og om simulation generelt i det elektroniske magasin, der er udgivet i forbindelse med projektet, her:

https://issuu.com/sosuranders/docs/simulation__2

Vi er glade for og stolte af at kunne byde dig velkommen til en ny og moderne version af sosu-stv.dk

Det er med glæde, at SOSU Skive, Thisted, Viborg lancerer en ny hjemmeside. En hjemmeside der ikke kun rummer viden om vores uddannelsestilbud og SOSU STV generelt, men som gerne skulle gøre det på en langt mere overskuelig måde.

SOSU STV har længe haft behov for et nyt ansigt udadtil. Vi er sikre på, at vores faglige omdømme er stærkt, og at alle vores elever er stolte af den uddannelse, de er i gang med, men vores ansigt på nettet, har desværre længe været med et forældet udtryk. Derfor er det med oprigtig glæde, at vi nu har en hjemmeside, som er på højde med de uddannelser, vi leverer hver dag på alle tre matrikler.

Vi har mange spændende uddannelser, og det skal naturligvis afspejles i hjemmesiden, der for mange er den første kontakt med skolen. Hjemmesiden skal give et godt billede af en uddannelsesinstitution i udvikling og kvalitet og give den samme faglige følelse, som alle får, når de går ind af vore døre - og alle skal føle sig velkommen.

Derfor er det også med stor optimisme, at denne hjemmeside lanceres, fordi den er et vigtigt bevis på, hvad man får og tager af uddannelser på SOSU Skive, Thisted, Viborg.

… i Viborg 4. december

Et nyt tiltag i Viborg skal få flere i arbejde. Nemlig en uddannelseskaravane, der den 4. december ruller rundt i busser med borgere over 18 år til en lang række uddannelsesinstitutioner.

Busserne besøger også Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborgs afdeling i netop Viborg. Besøgene hvert sted varer 30 minutter, og der vil blive mulighed for individuel vejledning og afklaring af spørgsmål.

Læs meget mere om karavanen her

Digital imagekampagne for øget rekruttering til social- og sundhedsuddannelserne

Drømmer du om en spændende uddannelse, der leder til job og karriere, hvor du gør en forskel for andre mennesker? Hvor du udvikler dig faglig og personligt og har gode muligheder for videre uddannelse og specialsering? Så tag et smut forbi www.socialsundhed.dk og få mere at vide om dine mange muligheder inden for Social+Sundhed.

1280x1280 Den faglige 1

Du kan naturligvis også gå på opdagelse her på SOSU-STVs hjemmeside.

Læs meget mere om den digitale kampagne her

Ud over en fantastisk natur oplevede Karina Nonbo også et fagligt fællesskab, hvor faggrænser brydes, og alle byder ind – også en praktikant på besøg fra Danmark.
Læs her hele beretningen om en praktik i udlandet.

En ankomst der huskes

Et møde med Færøerne er for de fleste udefrakommende et møde med en uovertruffen og storslået natur. Og ja så lige en landing.

- For der er selve landingen, og så er der opbremsningen. Dét var spændende, fortæller Karina Nonbo.

Færøernes lufthavn ligger på øen Vágar og har en relativ kort landingsbane. Den er det første, der møder de fleste tilrejsende til øgruppen i Nordatlanten. Også Karina Nonbo fra Viborg og tre andre danske praktikanter fra Social- og Sundhedsskolen STV en kold januar dag i 2019.

Faeroerne1