Telefon +45 89 12 44 00
E-mail skive@sosu-stv.dk

billedeopstart

Det første elevhold på social- og sundhedsassistentuddannelsen er startet i Viborg!

17 elever startede mandag den 1. august på social- og sundhedsassistentuddannelsen i SOSU STV’s nye lokaler i Viborg by. Det er det første hold nogensinde. Dermed udbydes både social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen i Viborg Kommune fremover.

Det sker som følge af samarbejdsaftalen mellem Social- og Sundhedsskolen STV og Viborg Kommune om at udvide uddannelsesudbuddet i Viborg Kommune og at styrke rekrutteringen til social- og sundhedsuddannelserne.

Tidligere på året besluttede Viborg kommune at tilbyde elevløn allerede under Grundforløb 2 til alle elever, der ønsker en social- og sundhedsuddannelse.

Elevlønnen vil blive tilbudt, hvis man bliver optaget på Social- og Sundhedsskolen STV, og man har en ansættelsesaftale med Viborg Kommune. Elevlønnen vil på de 20 ugers Grundforløb 2 ligge på mellem ca. 12.000 og godt 21.000 kroner før skat alt efter elevens uddannelsesvalg, alder og erfaring.

SOSU STV’s direktør Jakob From Høeg glæder sig over udviklingen:

- Eleverne har nu både en bedre forsørgelse under uddannelsen og samtidig fået uddannelsestilbuddet inden for kommunen. Jeg kan ikke komme i tanke om uddannelser, hvor man får en bedre forsørgelse fra dag ét, og samtidig har en garanteret læreplads, hvis man ellers består grundforløbet.

Direktøren håber, at det giver en øget søgning mod uddannelserne:

-  Da vi etablerede social- og sundhedshjælperuddannelsen i Viborg så vi en stigning i rekrutteringen. Vi håber det samme sker på assistentuddannelsen. Der er brug for dem. Der er et voldsomt stort behov for flere kvalificerede medarbejdere på velfærdsområderne.

De seneste uger har det vigende optag på mange uddannelserne inden for de offentlige velfærdsområder fyldt i pressen, og det vækker bekymring mange steder.

- Jeg genkender billedet. Der er rift om eleverne og om arbejdskraften. Så hvis der sidder nogen med en uforløst drøm om at skifte spor til en branche, hvor man virkelig får stor betydning for ens medmennesker, så har mulighederne aldrig været bedre, slutter direktøren.

Der starter grundforløb op på begge uddannelser flere gange om året. Vil man vide mere om uddannelserne, kan man besøge Social- og Sundhedsskolen STVs hjemmeside www.sosu-stv.dk 

Yderligere oplysninger:
Jakob From Høeg, direktør, Social- og Sundhedsskolen STV, tlf. 2058 3873 el. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Klar parat til at passe børn2

Social- og Sundhedsskolen STV har i samarbejde med Skive Ungdomsskole udviklet et kursus for unge i alderen 14- 17 år, som klæder de unge på til at passe børn.

Kurset strækker sig over tre dage af tre timer hver, hvor de unge får viden om, hvordan de passer børn i et fritidsjob som børnepasser.

Kursisterne vil blive meget klogere på, hvad det vil sige at passe børn i alderen 0-10 år, og de vil komme omkring emner som psykologi og udvikling, førstehjælp til små børn, god hygiejne og hvordan man laver gode aktiviteter for børn.

Nu tilbyder Skive Kommune også løn til elever under SOSU-uddannelserne, og dermed følger kommunen praksis fra de øvrige kommuner, som SOSU-STV er ”leverandør” til.

Det betyder, at du som social- og sundhedselev i Skive Kommune fremover vil få omkring 13.500 kr. om måneden på grundforløbet i stedet for S.U. Og er du over 25 år og har relevant erhvervserfaring, vil du som voksenelev få omkring 21.000 kr. om måneden.

Medarbejder hjælper ældre dame
 
 
Læs hele nyheden her på Skive Kommunes hjemmeside:

PRESSEMEDDELELSE

Ny bestyrelse og nyt formandskab på SOSU-STV

Ny bestyrelse 2022 2026   Bestyrelsesformandsskab 2022 2026

Per 1. maj 2022 startede en ny bestyrelsesperiode på Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg (SOSU STV).

Bestyrelsen konstituerede sig fredag den 29. april med byrådspolitiker og landmand Henrik Gregersen som formand og med fhv. afdelingsleder Claus Jensen som næstformand.

Henrik Gregersen er udpeget af Thisted og Morsø kommuner siden 2018, mens Claus Jensen er udpeget som selvsupplerende bestyrelsesmedlem siden 2019.

Den nye formand Henrik Gregersen afløser fhv. regionrådsmedlem Bente Bang, der har været næstformand fra 2007 og formand for skolens bestyrelse siden 2013.

I april havde SOSU STV’s Viborg-afdeling fornøjelsen af at give en flok folkeskolelærer to inspirerende dage på “skolebænken”, i samarbejde med Asmildkloster Landbrugsskole og Mercantec.

Over de to dage fik lærerne muligheden for at se og opleve på egen krop, hvordan der arbejdes med praksisfaglighed på erhvervsuddannelserne med det formål at give lærerne bedre forudsætninger for at tænke erhvervsskolernes læringsrum og forløb ind i deres årsplanlægning, samt at bidrage til at lærerne bedre kan vejlede eleverne til at træffe deres uddannelsesvalg ud fra et oplyst grundlag.

Lærerne arbejdede i forskellige workshops, hvor de blev introduceret for vores seje velfærdsteknologi, hvor skolen blandt andet anvender VR-briller og simulations-dukker til at klæde eleverne så godt på som muligt, inden deres møde med praksis.

Pædagogisk møde

PÆDAGOGISK FAGLIGHED I DAGLIG PRAKSIS - HVAD BETYDER DET?

Rektor for Designskolen Kolding, ph.d. i læring og kreativitet, Lene Tanggaard stiller spørgsmålet: ”Hvad er faglighed?”

Efter oplægget er der drøftelser i plenum over betydningen af faglighed, praksisfaglighed og den pædagogiske værktøjskasse.

Dagen byder endvidere på ”Stemmer fra praksis”: Betydningen af en pædagogisk assistent faglighed i daglig praksis”, som en dialog mellem pædagogisk assistent og arbejdsgiver.

Efter frokost er der workshops for hhv. undervisere og øvrige deltagere.

Undervisere kan vælge mellem 4 forskellige workshops - som belyser uddannelsen som pædagogisk assistent fra forskellige vinkler.

Anders Secher farve 26803 0031

Anders Secher er ny uddannelseschef på Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg

I forbindelse med at uddannelseschef Lene Dahlgaard ønsker at ændre sin mangeårige leder- og chefkarriere til en tilværelse med færre arbejdstimer og med selvvalgte konsulentopgaver, har SOSU STV ansat hendes afløser som uddannelseschef for bl.a. social- og sundhedsassistent- og social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Valget faldt på Anders Secher, der tager 30 års erfaring med ledelse og kompetenceudvikling med sig, fra så forskellige organisationer som professionshøjskolerne UCN og VIA, Kræftens Bekæmpelse og Forsvaret, foruden egen konsulentvirksomhed og en stilling som landstræner i Dansk Speedway.

pressemeddelelse

Viborg Kommune tilbyder nu også elevløn fra starten af SOSU-uddannelserne

I forbindelse med en samarbejdsaftale mellem Social- og Sundhedsskolen STV og Viborg Kommune om fokus på yngre elevers forsørgelsesmuligheder under Grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelserne, vil Viborg Kommune nu tilbyde elevløn allerede fra Grundforløb 2.

I dag modtager kun social- og sundhedsassistentelever over 25 år elevløn. Elever under 25 år, samt social- og sundhedshjælperelever over 25 år modtager som udgangspunkt SU.

Men som en del af indsatsen for at tiltrække flere elever til uddannelserne på social- og sundhedsområdet har en stigende række kommuner valgt at tilbyde elever under 25 år elevløn fremfor SU, mens de gennemfører grundforløbet på 20 uger. Grundforløbet er et skoleforløb før selve elevansættelsen i kommunerne. Elevansættelsen kaldes også hovedforløbet.

SOSU-STV udvider uddannelsesudbuddet og flytter til større lokaliteter

Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg (SOSU STV) er efterhånden vokset ud af rammerne på Reberbanen og har brug for meget mere plads.

Bestyrelserne for SOSU STV og for Skive-Viborg HF & VUC er derfor blevet enige om at dele lokaliteter i Skive-Viborg HF & VUC’s bygninger på Gråbrødre Kirke Str. 5 i Viborg midtby. Det er til stor gavn for begge institutioner.

Flytningen sker i forlængelse af den nylig indgåede samarbejdsaftale mellem SOSU STV og Viborg Kommune om bl.a. at udvide uddannelsesudbuddet i Viborg med social- og sundhedsassistentuddannelsen. Styrkelsen af SOSU STV i Viborg Kommune sker med henblik på at øge rekrutteringen af elever til social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse. Og det kræver meget mere plads!

Lene og Maja2Lene og Maja2                                                                                                                              

Regionsmesterskaberne før DM i SOSU afholdes i Skive

Når Danmarksmesterskaberne i Skills til april i år afholdes i Høng ved Kalundborg, så vil ét og kun ét hold dygtige SOSU-elever fra én af de tre social- og sundhedsskoler SOSU Nord, Randers Social- og Sundhedsskole eller Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg være repræsenteret.

Det regionale mesterskab og dermed udvælgelsen af vinderparret til DM vil i år foregå på SOSU-STVs afdeling i Skive den 13. januar. Her mødes fem par fra de tre skoler, hvor de skal konkurrere i en række af fagets kerneområder gennem nogle caseopgaver.

I opgaverne bruges enten dukker eller skuespillere til at agere patienter og borgere, så de kæmpende deltagere vil møde så realistiske forhold som muligt. Holdene på hver to SOSU-elever bedømmes af et dommerpar. De vil efter alle fem pars opgaveløsning afsløre vinderparret, der til DM skal kæmpe mod fire andre regionsvindere om den endelige titel som danmarksmestre i SOSU.

Pressemeddelelse

Elevløn fra starten af SOSU-uddannelserne sikrer flere varme hænder i Thisted og Morsø Kommuner

Elevløn til alle uanset alder i de to Limfjordskommuner i stedet for SU skal sikre større optag på Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg i forbindelse med grund- og hoveduddannelsen til social- og sundhedshjælper eller -assistent.

En af dem, der ser muligheder i uddannelsen på de nye vilkår er 43-årige Jette Harregaard fra Sjørring i Thy. Hun har de seneste knapt 10 år arbejdet på et lager, men går her i januar i gang med grundforløbet til SOSU-uddannelsen:

- Med de vilkår der nu er givet, så blev det her en reel mulighed for mig. Jeg har familie og alt hvad der følger med af økonomiske forpligtelser, så jeg ville ikke have valgt at begynde på SU. Det var ikke en mulighed, men nu kan vi som familie stadig bo og leve, selvom jeg gør noget andet og uddanner mig. Det motiverede mig rigtig meget til at gå i gang, fortæller hun om udsigten til elevløn. Den betyder hun kun kommer til at gå lidt ned i indtægt, sammenlignet med det tidligere job.

Social- og Sundhedsskolen STV og Viborg Kommune har indgået en samarbejdsaftale for at få flere til at søge ind på uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent.

Fremover skal det være muligt også at tage hele uddannelsen som social- og sundhedsassistent i Viborg. Desuden vil kommune og uddannelsessted samarbejde om at mindske frafaldet ved at yde bedre støtte til eleverne gennem hele uddannelsesforløbet, og parterne vil generelt arbejde endnu tættere sammen om at rekruttere elever til uddannelserne.

Det er nogle af de løfter, som Viborg Kommune og Social- og Sundhedsskolen STV har givet hinanden via en ny samarbejdsaftale, der skal skabe bæredygtige rammer for et udvidet uddannelsestilbud i Viborg.

Strategisk vigtig aftale

Samarbejdsaftalen blev godkendt i Viborg Byråd den 6. oktober i år og er netop blevet underskrevet af begge parter.

– Vi har et strategisk mål, der lyder, at vi vil tiltrække flere uddannelser til Viborg Kommune og øge antallet af unge, der vælger Viborg som uddannelsesby. Det er vi blandt andet med til at realisere ved at gøre Social- og Sundhedsskolens uddannelser mere tilgængelige i Viborg, fortæller borgmester Ulrik Wilbek, Viborg Kommune.

Ung i Velfærd hjemmeside 2

Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg har sammen med en række andre SOSU-skoler oprettet et ambassadørkorps af unge energiske elever fra vores skoler under projektet Ung i Velfærd.

De 14 unge hos os er allerede startet på opgaver med at udbrede kendskabet til vores uddannelser ved forskellige arrangementer – og det vil de fortsætte med.

I forbindelse med projektet er der oprettet en flot og informativ hjemmeside, hvor du kan møde alle vores ambassadører og finde mange andre spændende informationer om uddannelserne inden for SOSU-området.

Du kan se siden her: https://www.ungivelfærd.dk

Tak kære poder Facebook top 

TAK, kære poder!

Sådan lyder det fra de danske social- og sundhedsskoler til de godt 18.000 podere, for den indsats de har gjort - og stadig gør - for at genåbne samfundet.

Således også fra Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg, der som én af de 15 danske SOSU-skoler med i alt 46 undervisningssteder nu rækker en hånd ud til podere hos blandt andre Falcks teststeder. Håndsrækningen gives for at prøve af, om nogle af de dedikerede mennesker i testcentrene kunne være interesserede i at gå social- og sundhedsvejen efter arbejdet som poder.

Direktør for SOSU-STV, Jakob From Høeg, ser en oplagt mulighed for at nå en gruppe mennesker, der på egen krop har prøvet at være en del af samfundets sundhedssystem. Mange af dem er unge, der endnu ikke har valgt en uddannelse, eller ledige, som har lyst til at skifte spor.

PRESSEMEDDELSE FRA DANSKE SOSU-SKOLER

Alle assistentelever skal have en uddannelsesplads. Samtidig strækker den nye praktikpladsaftale sig helt frem til 2027. Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA har lavet en aftale, der giver elever ro og stabilitet til at uddanne sig til et erhverv med gode jobmuligheder. Den lægger desuden op til et bedre samarbejde mellem skole og praktiksted, så færre elever falder fra. Alt i alt et ambitiøst indspark i kampen om at sikre fremtidens velfærd, mener Danske SOSU-skoler.

Fra i dag og frem til og med 2022 skal alle SOSU-assistentelever, der består grundforløbet tilbydes en læreplads, uagtet om dimensioneringen allerede er opnået. Det har Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA netop indgået aftale om i en nødvendig og ambitiøs praktikpladsaftale, mener Per B. Christensen, der er formand for Danske SOSU-skoler – Bestyrelserne.

Skoleundervisning og praktik skal bindes bedre sammen for social- og sundhedsassistenter

Regionsrådet har netop uddelt i alt 8,2 mio. kr. fra sin uddannelsespulje til 10 initiativer, som styrker uddannelsesområdet i Nordjylland. Blandt initiativerne er et nyt samarbejde om at skabe bedre sammenhæng i indsatserne fra skoler og praktikværter som fremtidens social- og sundhedsassistenter møder under deres uddannelse. Bl.a. skal nye overgangssamtaler ved elevernes skifte mellem skoleundervisning og virkeligheden på plejehjem, sygehuse og i psykiatrien være med til at mindske frafaldet og sikre flere social- og sundhedsassistenter til gavn for borgere og patienter i Nordjylland.

Stort behov for sundheds- og plejepersonale

I Nordjylland har skoler, kommuner og regionen i forvejen et godt samarbejde på uddannelsesområdet, men der har manglet konkrete indsatser, som kan øge antallet af elever, der gennemfører social- og sundhedsassistentuddannelsen. En sådan indsats er nu blevet udviklet i fællesskab, og forventningen er, at det i fremtiden kan sikre flere hænder til den efterspurgte faggruppe, som løser mange centrale opgaver på plejehjem, sygehuse og institutioner for borgere med særlige behov.

Hvis du er en af de mange, der hver dag besøger vores hjemmeside for enten at holde dig orienteret om udbuddet af efteruddannelseskurser eller vil tilmelde dig et kursus, så er der ændringer på vej.

Fra den 10. juni lukker efteruddannelse.dk, hvor selve tilmeldingerne foretages og skifter til en ny side, der kommer til at hedde voksenuddannelse.dk  - men den åbner først med vores udbud af kurser fra 15. juni 2021.

Det betyder at du fra den 10. juni IKKE vil kunne tilmelde dig et kursus eller heller ikke søge efter det på efteruddannelse.dk.

Men hav tålmodighed, for den nye voksenuddannelse.dk bliver bedre, og her vil du også kunne benytte din mobiltelefon til at foretage en tilmelding.

På gensyn her på sosu-stv og på voksenuddannelse.dk den 15. juni 2021.

Danmarks første SOSU-assistent med EUX afslutter på SOSU STV

Som den første nogensinde springer Christina Sadolin fra Balling ved Skive den 11. februar ud som SOSU-assistent med en EUX-hue på hovedet. Hun er blot én af fem elever fra Social-og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg, der torsdag og de næste dage afslutter EUX-Velfærd i samarbejde med Skive Gymnasium.

Den nye uddannelse har tiltrukket elever til et fag og en sektor, hvor der er stærkt brug for arbejdskraft. Og det har været hårdt arbejde for de 77 elever, der på landsplan har gennemført en kombination af uddannelsen til social- og sundhedsassistent og en erhvervsgymnasial uddannelse (EUX). Efter godt 4½ års blanding af studier og praktik venter belønningen nu forude med gode beskæftigelses- og udviklingsmuligheder i en sektor, der hungrer efter veluddannet arbejdskraft.

- I takt med at der bliver flere ældre, og der mangler SOSU-medarbejdere, er det dejligt at se, at EUX Velfærd kan være en ny og ganske attraktiv vej ind i faget for målrettede og engagerede elever. Med baggrund i uddannelsen kan det åbne mange veje til beskæftigelse og gode muligheder for en videreuddannelse i faget, siger direktør Jakob From Høeg fra SOSU STV.

Postkasser

Mailsystemet på SOSU STV er ustabilt.

Vores mailsystem er under omlægning, og det vil være ustabilt mandag og tirsdag den 15. og 16. februar 2021 – altså i uge 7.

Det vil betyde, at mails der sendes til alle i vores organisation disse to dage vil blive mødt med en retur-fejlmelding.

Alle indkomne mails til os vil dog blive gemt, men de vil først blive tilgængelige for vores medarbejdere fra onsdag den 17. februar. Det vil derfor betyde et par dages forsinkelse på respons og svar.

Begge dage kan vi stadig kontaktes på telefon i telefonåbningstiden.

Vi beklager ulejligheden.

Kære elever

Det følgende kommer til at lyde som en dårlig genudsendelse, og det er det nok også lidt...

Efter pressemødet i går forlænges nedlukningen til og med den 28. februar.

Der er antydet nogle "sprækker" i nedlukningen, der betyder, at de yngste skoleelever måske kan komme tilbage i skolen inden da. Vi skal dog ikke regne med, at vi kan åbne op inden marts.

Men lykkes den nationale indsats i forhold til at få smittetallene yderligere ned, kan vi håbe på at vende tilbage i marts.

Håbet er lige så lysegrønt, som bladene på de vintergækker, jeg fik øje på i går.
Et varsel om, at forår, lys og mere frihed bryder igennem på et tidspunkt!

 
KÆRE NYE ELEVER PÅ GRUNDFORLØB 2
 
Alle jer med opstart mandag den 18. januar 2021.
 
Vi glæder os rigtigt meget til at kunne byde jer velkommen på SOSU-STV, og vi arbejder på at gøre alle ting klar til jer.
 
I vil modtage endelig besked om alt det praktiske i jeres E-boks enten i dag onsdag eller i morgen torsdag.
 
Så hav endelig tålmodighed - information er på vej til jer i jeres elektroniske postkasse.
 
Mange hilsner fra os alle på SOSU-STV
Kære elever!
 
Som de fleste nok opdaget, udvides nedlukningen nu til hele landet.
 
Det betyder, at også Thistedafdelingen overgår til nødundervisning.
 
Nedlukningen i Thisted er fra i dag, den 16.12, kl. 16, så det betyder at afdelingen overgår til nødundervisning de sidste to dage i denne uge.
 
Det betyder, at alle elever på skolen skal undervises hjemmefra, og at alle medarbejdere som udgangspunkt skal arbejde hjemmefra.
 
Hvis der er elever i Thisted, der har brug for udstyr til online undervisning, har I mulighed for at hente det i dag.
 
Husk at holde god afstand, bruge mundbind og i øvrigt forebygge smittespredning.
 
Vi holder jer som altid orienteret, når der kommer nyt. Følg med på Elevzite og på Holdets Rum i Moodle. Det er også her – og på Facebook – I vil kunne se det, hvis restriktionerne forlænges til efter den 4. januar eller på andre måder ændrer sig.
 
Med venlig hilsen
Jakob Høeg, direktør.

På grund af øget smitte i Midtjylland lukker skolen ned i Skive og Viborg til nødundervisning hjemmefra fra mandag den 14.12 og resten af uge 51.

Regeringen indfører nu en række særlige Coronarestriktioner i de midtjyske kommuner, hvor der er konstateret en stor stigning i antallet af coronasmittede. Restriktionerne skal sikre, at smittetrykket SKAL ned nu.

I dag fredag gennemfører vi undervisning og prøver som allerede planlagt.

Restriktionerne gælder således for afdelingerne i Skive og Viborg kommuner fra idag fredag den 11.12 kl. 16, og varer indtil videre til skolen genåbner efter nytår, den 4. januar.

Det betyder, at alle elever i Skive og Viborgafdelingerne skal undervises hjemmefra, og at alle medarbejdere med tjeneste på de to afdelinger, som udgangspunkt skal arbejde hjemmefra.

Elever og medarbejdere i Thistedafdelingen fortsætter som hidtil.

Hvis der er elever i Skive og Viborg, der har brug for udstyr til online undervisning, har I mulighed for at hente det idag fredag den 11.12 i lokalerne i Skive og Viborg.

Husk at holde god afstand, bruge mundbind og i øvrigt forebygge smittespredning.

Vi holder jer som altid orienteret, når der kommer nyt. Følg med på Elevzite og på Holdets Rum i Moodle. Det er også her – og på Facebook – I vil kunne se det, hvis restriktionerne forlænges eller på andre måder ændrer sig.

Jeg vil benytte anledningen til at ønske alle elever en god JUL og et godt NYTÅR!

Pas på jer selv og hinanden.

Jeg ser frem til at vi ses igen mandag den 4. januar i 2021, hvor Corona forhåbentlig kommer til at fylde meget mindre end i dette år.

Med venlig hilsen
Jakob Høeg, direktør.

Genåbning af Thistedafdelingen!

Kære alle!
Fra mandag den 23.11 åbner vores afdeling igen på samme vilkår som resten af skolen. Det vil sige, at alle elever og medarbejdere, som er tilknyttet Thistedafdelingen, skal møde ind på skolen igen fra og med mandag. Der vil fortsat gælde de coronarestriktioner, vi har praktiseret inden den særlige nedlukning, herunder mundbind og afspritning og så videre.

Baggrundsinfo:
Frederikshavn, Vesthimmerland, Jammerbugt, Thisted, Brønderslev, Hjørring og Læsø Kommuner har som følge af smitte med minkvarianter af coronavirus været underlagt særlige restriktioner. På baggrund af nye data om smittesituationen i de syv kommuner finder myndighederne, at der nu er basis for en betydelig lempelse af restriktionerne.

Hovedparten af lempelserne vil være gældende allerede fra i dag.

Herudover gælder følgende:
- åbning af videregående uddannelser, dagtilbud, grundskoler, kost- og efterskoler samt ungdoms- og  voksenuddannelser i de syv kommuner. Det træder i kraft den 23. november.
- åbning af kollektiv trafik, som træder i kraft den 20. november
- åbning af kultur- og fritidsliv, som træder i kraft den 20. november
- muligheder for forsamlinger, som træder i kraft den 20. november
- åbning af restauranter, barer mv., som træder i kraft den 20. november

Pressemeddelelsen kan læses her:
https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/November/De-fleste-restriktioner-lempes-i-Nordjylland.aspx

Med venlig hilsen

Jakob Høeg

Direktør

SOSU STV

Kære elever på Thistedafdelingen

Regeringen indfører nu en række særlige Coronarestriktioner i syv nordjyske kommuner, hvor der er udbredt smitte på minkfarme.

Restriktionerne gælder for kommunerne Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Vesthimmerland og Læsø.

Nogle af restriktionerne træder i kraft allerede fredag og varer fire uger frem til og med torsdag den 3.12.2020.

Restriktionerne skal sikre, at den nye mutation i Coronavirus i Nordjylland slås ned.

Når lovforslaget om minimumsnormeringer ligger klar senere på året, er det op til kommunerne at indfri de politiske ambitioner om mere faglært personale til vores børn. Kommunerne skal sammensætte deres pædagogiske personale i daginstitutionerne for fremtiden, og her bør de kigge mere i retning af de pædagogiske assistenter som en oplagt løsning på at skabe det faglige løft.

Af Jakob From Høeg, direktør for Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg

Desværre er kun 8 procent af personalet i landets daginstitutioner pædagogiske assistenter, mens 30 procent er ufaglærte medhjælpere. De tal efterlader et stort potentiale for den politiske ambition, og der er al mulig god grund til at ændre på billedet fremover.

Vigtigt med faglært arbejdskraft

De pædagogiske assistenter er en fagligt stærk gruppe, som med pædagogisk faglig viden i rygsækken og en praksisnær uddannelse bag sig kan bringe yderligere kvalitet ind i institutionerne. De pædagogiske assistenter har en særlig faglig kompetence i at skabe aktiviteter inden for udeliv, sundhed, bevægelse og digital kultur. Områder, der er kommet større fokus på de seneste år, og det vil der fortsat være i de kommende.

 Husk de pædagogiske håndværkere i minimumsnormeringerne

 jfh tavlesk

Af Jakob From Høeg, direktør for Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg

Der er minimumsnormeringer på vej i daginstitutionerne, og kommunerne kan med fordel se i retningen af de pædagogiske assistenter som en del af løsningen.
I disse uger skal kommunerne indmelde til Undervisningsministeriet, hvor mange der skal uddannes i 2021 og antallet af uddannelsespladser bør følge med de kommende minimumsnormeringer.

Kære borgmestre og byrådspolitikere i de midtjyske kommuner.

Med beslutningen om minimumsnormringer i daginstitutioner vil I over de kommende måneder træffe vigtige beslutninger om, hvem der skal passe vores børn i vuggestuerne og børnehaverne. Således skal I i juni måned melde ind til Undervisningsministeriet, hvad I forventer der bliver brug for af uddannet personale i de kommende år, og dermed også, hvor stort uddannelsesbehovet for pædagoger og pædagogiske assistenter bliver.

Videnscenter samarbejde

Social- og Sundhedsskolens tætte samarbejde med Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark fortsætter.

Det oprindelige samarbejde omfattede to projekter, hvor SOSU-STV udarbejde to Virtual Reality-tiltag. Det ene en 360 graders video som omhandlede hjerte-lungeredning, og det andet en Virtual Gaming Simulation (VGS), der indeholder spilelementer til at bibringe viden og eksperimenterende tilgang til et emne.

Begge projekter er siden brugt til både introelever og til undervisningsforløb til både brobygningselever og grundforløb 2 elever på den pædagogiske assistentuddannelse.

 Online2

Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg har haft stor succes med online-undervisning af nu flere end 500 primært kommunalt ansatte i forbindelse med corona-krisen.

Mange funktioner hos kommunerne blev efter nedlukningen den 11. marts hurtigt omorganiseret, så det blev nødvendigt at omskole flere personalegrupper til at kunne træde ind i sundhedsberedskabet.

Online-kurserne fra SOSU-STV er specielt designet til netop personale med tidligere faglig baggrund som sosu’er, sygeplejersker eller andre, der vil kunne få genopfrisket deres viden og færdigheder, så de kan klare de opgaver, som corona-situationen i Danmark kaster af sig.

Lørdag den 16. maj 2020 modtog SOSU-STV ”Bekendtgørelse nr. 626 af 16. maj 2020 om ændring af bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19”. Bekendtgørelsen træder i kraft i dag den 18. maj. Det betyder følgende:

Grundfag på grundforløb og hovedforløb:
Frem til sommerferien ophøjes standpunktskarakter til prøvekarakter på både hovedforløb og grundforløb – uanset hvor lang tid de har tilbage i uddannelse. Tidspunkt for afgivelse af standpunktsbedømmelse skal finde sted, når sidste undervisningsforløb i faget er afsluttet.

Moodle: sosustv.praxis.dk 

Office 365/Sharepoint/Outlook: portal.supportcenter.dk  

Husk det er samme brugernavn begge steder – men login-koderne kan være forskellige, hvis man har ændret sin kode (UniLogin)

Orientering om SOSU STV’s skoledrift frem til 30. marts 2020

SOSU STV følger de rammer og vilkår, som er blevet givet fra regering og fra Børne- og Undervisningsministeriet. Skolen har derfor lukket for adgang fra den 13. marts kl. 12 og indtil den 30. marts 2020.

Det betyder, at eleverne, som går på skolen, og ikke er i praktik, skal følge online/digital hjemmeundervisning.

Underviserne tilrettelægger elevernes undervisning ud fra det, som var planlagt i Moodle de kommende 14 dage. Den digitale læringsplatform for undervisning skal nu vise sit værd i endnu højere grad end i det daglige arbejde!

Der er følgende rammer for undervisningen:

Eleverne arbejder ud fra de retningslinjer, underviserne giver i ”Holdets Rum” i Moodle.

Alle elever vil på daglig basis blive kontaktet af deres undervisere i løbet af de dage, skolen skal holde bygningerne i Skive, Thisted og Viborg lukket.

Til elever på SOSU STV.

Fra og med i morgen, torsdag den 12. marts, er der ikke undervisning på SOSU STV, og man forventes ikke at møde op.
Man skal holde sig orienteret på skolens facebook og/eller sharepoint.

Der vil blive kommunikeret yderligere information ud senest fredag den 13. marts kl. 12.00.
Skolen arbejder på, at man kan foretage selvstudium el. lign. i løbet af de 14 dage.

Plakat Hensigtsmaessig adfaerd i hverdagen

På Social- og Sundhedsskolen STV følger vi nøje udviklingen vedrørende Corona/Covid-19.

Det betyder også, at vi følger Sundhedsstyrelsens og de øvrige danske myndighedernes anbefalinger i alle henseender.

Derfor opfordres både elever på skolen, elever i praktik og alle ansatte på skolen også til at holde sig orienteret om forholdene og efterleve de forholdsregler, som myndighederne anbefaler.

På grund af de nyeste anbefalinger fra myndighederne i forbindelse med coronavirus, er det besluttet at udsætte to planlagte temaeftermiddage for oplæringsvejledere, der skulle have været afholdt på Social- og Sundhedsskolen STV i henholdsvis Skive og Thisted.

Udsættelsen af temaeftermiddagene sker for at vise ansvarlighed og gøre det bedst mulige for at undgå en potentiel smitterisiko blandt deltagerne.

Simulationsmagasin

I perioden 2017-2019 har de fem social- og sundhedsskoler i Region Midtjylland samarbejdet om det midtjyske simulationsprojekt.

Her har skolerne fokuseret på at højne kvaliteten og effekten af teknologiunderstøttet og simulationsbaseret undervisning på social- og sundhedsuddannelserne samt at etablere pædagogisk og fagligt ambitiøse standarder for simulation.

Læs om projektet og om simulation generelt i det elektroniske magasin, der er udgivet i forbindelse med projektet, her:

https://issuu.com/sosuranders/docs/simulation__2

Vi er glade for og stolte af at kunne byde dig velkommen til en ny og moderne version af sosu-stv.dk

Det er med glæde, at SOSU Skive, Thisted, Viborg lancerer en ny hjemmeside. En hjemmeside der ikke kun rummer viden om vores uddannelsestilbud og SOSU STV generelt, men som gerne skulle gøre det på en langt mere overskuelig måde.

SOSU STV har længe haft behov for et nyt ansigt udadtil. Vi er sikre på, at vores faglige omdømme er stærkt, og at alle vores elever er stolte af den uddannelse, de er i gang med, men vores ansigt på nettet, har desværre længe været med et forældet udtryk. Derfor er det med oprigtig glæde, at vi nu har en hjemmeside, som er på højde med de uddannelser, vi leverer hver dag på alle tre matrikler.

… i Viborg 4. december

Et nyt tiltag i Viborg skal få flere i arbejde. Nemlig en uddannelseskaravane, der den 4. december ruller rundt i busser med borgere over 18 år til en lang række uddannelsesinstitutioner.

Busserne besøger også Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborgs afdeling i netop Viborg. Besøgene hvert sted varer 30 minutter, og der vil blive mulighed for individuel vejledning og afklaring af spørgsmål.

Læs meget mere om karavanen her

1280x1280 Den faglige 1

Digital imagekampagne for øget rekruttering til social- og sundhedsuddannelserne

Drømmer du om en spændende uddannelse, der leder til job og karriere, hvor du gør en forskel for andre mennesker? Hvor du udvikler dig faglig og personligt og har gode muligheder for videre uddannelse og specialsering? Så tag et smut forbi www.socialsundhed.dk og få mere at vide om dine mange muligheder inden for Social+Sundhed.

Du kan naturligvis også gå på opdagelse her på SOSU-STVs hjemmeside.

Læs meget mere om den digitale kampagne her

Faeroerne1

Ud over en fantastisk natur oplevede Karina Nonbo også et fagligt fællesskab, hvor faggrænser brydes, og alle byder ind – også en praktikant på besøg fra Danmark.
Læs her hele beretningen om en praktik i udlandet.

En ankomst der huskes

Et møde med Færøerne er for de fleste udefrakommende et møde med en uovertruffen og storslået natur. Og ja så lige en landing.

- For der er selve landingen, og så er der opbremsningen. Dét var spændende, fortæller Karina Nonbo.

Færøernes lufthavn ligger på øen Vágar og har en relativ kort landingsbane. Den er det første, der møder de fleste tilrejsende til øgruppen i Nordatlanten. Også Karina Nonbo fra Viborg og tre andre danske praktikanter fra Social- og Sundhedsskolen STV en kold januar dag i 2019.