Vi samarbejder med andre social- og sundhedsskoler regionalt og nationalt.

SEMINO - et samarbejde med SOSU-skoler i Midt og Nord

Læs samarbejdsaftalen med Midt-Nord her

Danske SOSU-skoler - Skolen er aktiv i det koordinerede nationale

Læs samarbejdsaftalen om AMU-kurser her

VEU - et samarbejde mellem de nordjyske erhvervsskoler omkring AMU-udbud, koordinering og forsyningssikkerhed

Samarbejdsaftalen med Nordjyske Erhvervsskoler


Læs om koordinering af udbud her

 

Erhvervsakademi Dania - samarbejdsaftale om akademiuddannelse til skolens brancheområde

Læs samarbejdsaftalen med Erhvervsakademi Dania her