Karrierelæring for elever i udskoling og på grundforløb 1

Et projektresultat

Den Danske ordbog beskriver ’karriere’ som en vogn (kærre) eller væddeløbsbane. Ifølge Wikipedia, forstås ’karriere’ som de uddannelser og stillinger på arbejdsmarkedet som en person har gennemgået i sit liv.

Tidligere blev karriere opfattet hierarkisk som en stige med karrieretrin, der symboliserer vigtigheden eller prestigen i ’at gøre en god karriere’, altså at avancere (hurtigst muligt). Det symboliserede stor arbejdsindsats, engagement, social anerkendelse og status.

’Mål for fremtiden’ forstås stadig som mål indenfor erhverv og faglighed, men ifølge Bo Klindt Poulsen, er karriere er begyndt at få en ny definition og handlere mere om hvordan vi lever vores liv. Karriere er altså blevet mere horisontalt end vertikalt, og derfor skal vejledningen indenfor karriere også ændres.

Læs om hele projektet her