SAMARBEJDE MELLEM SKOLE OG OPLÆRINGSSTED.

Formålet med samarbejdet igennem skole-oplæringsforum er at koordinere, drøfte og træffe beslutninger omkring principielle og overordnede forhold, der berører SOSU-uddannelsen.

Formål og kommissorium

Indhold

  • Opgaver som følge af ny lovgivning, uddannelsesordninger, skoleoptag, dimensionering.
  • Drøfte og planlægge samarbejdet mellem skole og oplæring. Herunder vurderer behovet for og udstikker retningslinjer for afholdelse af øvrige møder og information.
  • Arbejde for at udvikle det gode læringsmiljø, herunder sikre og udvikle sammenhænge mellem skoleundervisning og oplæringen.
  • Igangsætte og udvikle pædagogiske tiltag mellem skole og oplæring. Herunder at nedsætte ad hoc arbejdsgrupper.

Deltagere

Der vil fra skolen være deltagelse fra uddannelseschef, uddannelsesledere og elevkoordinator. Afhængig af dagsorden kan andre inviteres.

Skolen er ansvarlig for indkaldelse, dagsorden og for at skrive kort beslutningsreferat.

Der afholdes ca. to årlige møder.

Deltagere i samarbejdsfora