Åbningstid:
Mandag - torsdag kl. 7.30 - 16.00 og fredag kl. 7.30 - 15.00.

Bibliotekaren træffes:
Mandag - torsdag kl. 10.00 - 13.00.

Hvem kan låne:
Biblioteket kan benyttes af skolens elever og medarbejdere, eksterne undervisere ogdeltagere i efteruddannelseskurser.

Biblioteksorientering:
Nye elever får en intruduktion til biblioteket i begyndelsen af uddannelsen.

Studiekort=lånerkort
Alle studerende får udleveret et studiekort, som gælder både i Skive- og Thistedafdelingen. Sundhedskortet vil på samme måde kunne benyttes som lånekort.

Lånetid:
Bøger - 30 dage
Cd-rom - 30 dage
Video/DVD - 7 dage

Aflevering af materialer:
Materialerne afleveres i det afmærkede skab på biblioteket. 

Forskellige materialer:
Bøger, tidsskrifter, pjecer, video.
Du kan som hovedregel låne materialerne med hjem. Det gælder dog ikke for håndbøger, tidsskrifter og emnekasser, der kun kan benyttes på biblioteket.

"Motions-materialer":
Træningselastikker med øvelseshæfte, sjippetov og pulsmålere.
Materialerne kan lånes i 30 dage med mulighed for fornyelse.

Adgang til PC'er med opkobling til Internettet

Adgang til at skanne materiale og brænde cd-rom

Adgang til databaser:
Lovportaler, Infomedia, Gyldendals onlineordbøger: Dansk - Engelsk - Tysk - Fransk - Spansk - Klinisk - Pædagogisk m.fl

Studiepladser og "Rum for refleksion"

Via skolens biblioteksdatabase kan du selv:
Forny materialer
Reservere materialer
Se din lånerstatus og dine data

Studiekortet er personligt
Du er ansvarlig for de materialer, der bliver lånt på kortet. Bliver studiekortet væk, skal du straks give biblioteket besked.
Studiekortet vil derefter blive spærret, så misbrug forhindres.

Medbringe studiekortet
Husk studiekortet eller dit sundhedskort når du går på biblioteket for at låne.

Aflevere materialerne inden lånetidens udløb
Materialerne hjemkaldes, hvis afleveringsfristen overskrides. Afleveres det hjemkaldte ikke indenfor 14 dage, anses det for bortkommet, og der udsendes en regning.

Få registreret alle materialer ved lån
Inden du tager materialerne med dig, skal du huske at registrere dem på publikumsmaskinen (selvbetjening) som udlån - ellers vil det blive betragtet som tyveri.
Biblioteket bliver video-overvåget.

Du kan foretage et nødudlån
Hvis du løber ind i problemer med publikumsmaskinen og ikke kan gennemføre en udlånsregistrering, kan du foretage et nødlån.
Det gøre ved at udfylde en nødlånsblanket, der ligger ved siden af publikumsmaskinen, og putte den udfyldte blanket i det afmærkede skab.

Melde adresseændring