Her er der samlet information om skolen i Thisted

Parkering

Der er parkering på skolens parkeringsplads på Lerpyttervej 56. Parkeringspladsen ved EUC Nordvest kan også benyttes.

Rygepolitik

Social- og Sundhedsskolen er røgfri. Der må ikke ryges i hele skoletiden - heller ikke uden for skolens matrikel.

Ordensregler

AntimobbestrategiI

Kantineforhold

På skolen er der mulighed for at købe mad i kantinen.

Materialesalg

I administrationen kan du forskellige materialer til skolebrug.

Udlån af lokaler

Når skolens egne arrangementer ikke stiller sig hindrende i vejen, skal skolen ligesom andre uddannelsesinstitutioner stille lokaler til rådighed i rimeligt omfang til beslægtet virksomhed, faglige og kulturelle arrangementer m.m. Ønsker du at låne lokaler skal du lave en aftale med skolens ledelse og administration.

Værdigenstande

Det er et stort hus, sørg for at bære alt af værdi på dig. Ellers er der små garderobeskabe i kælderen, hvor man ved at putte 20 kr i, kan leje et skab. Pengene får man igen når man sætter nøglen i.

Forsikring

Skolen er omfattet af reglerne om Statens selvforsikring. 

Brandinstruks

  • Alarmer brandvæsnet pr. telefon. (husk 0 for at komme ud af huset) afgiv melding om branden.
  • Alarmer underviser og elever samt underret pedel og administration om situationen
  • Iværksæt rednings- og slukningsarbejde med de tilstedeværende slukningsredskaber.
  • Underviserene skal sammenkalde deres klasser ved skolens flagstang på Lerpyttervej 56, så der kan give nøjagtig underretning til brandvæsnet om evt. personer, der ikke er kommet i sikkerhed.
  • Brandvæsenet skal ved ankomsten straks underrettes om brandstedets beliggenhed, brandens omfang, truede personer m.m.

Evakueringsinstruks

  • I tilfælde af brand skal brandvæsnet omgående alarmeres i henhold til brandinstruks.
  • Ved brand, fører hver enkelt underviser sine elever til nærmeste udgang. Underviseren forlader som den sidste klasseværelset og sørger for, at døren mellem gang klasseværelset lukkes.
  • Når elever og undervisere er kommet ud af bygningen, skal de omgående samles ved skolens flagstang på Lerpyttervej 56. Hver enkelt underviser tæller sine elever op og sikrer at alle er kommet ud. Ingen må forlade samlingspladsen, før der bliver givet udtrykkeligt ordre hertil.

Læs brandinstruksen for Thisted-afdelingen

Læs plan for brand- og flugtveje for Thisted-afd.