Organisationens politikker skal imødekomme skolens mission og vision og afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. skolens politikker hviler på en anerkendende tilgang.

 

Det betyder at vores

  • forskellighed er omdrejningspunktet for arbejdet på skolen
  • engagement i det daglige arbejde er drivkraften i gode læreprocesser hos os selv og eleverne
  • arbejdsmiljøet er præget af en nærværende omgangstone
  • høj faglig viden, færdigheder og reflekterede holdninger er  forudsætningen for en inspirerende og udfordrende dagligdag

Skolens ansatte, elever og kursister tager i fællesskab ansvar for læring, skolens udvikling og miljø.

Politikkerne skal afspejle, at skolen er en selvejende institution, hvor økonomien bliver tænkt ind i hverdagen, og hvor der skal håndteres mangeartede opgaver med kortere varsel. Dette er en grundbetingelse for alle medarbejdere på skolen.