Regional simulationsprojekt på de midtjyske SOSU-skoler.

Projektet samler de fem social- og sundhedsskoler i Region Midtjylland om en fælles indsats for at højne kvaliteten og effekten af teknologiunderstøttet simulationsbaseret undervisning, gennem udvikling, afprøvning og testning af videnskabeligt underbyggede standarder for simulationsbaseret undervisning.

Forventningen er at elevernes læringsudbytte øges og realisering af denne undervisningsforms potentiale vil på sigt medvirke til veluddannede og refleksive medarbejdere, der er parate til at løfte opgaver i fremtidens nære sundhedsvæsen til gavn for både elever, skoler, region og kommuner.

Projektet vil ligeledes udvikle krav til kompetenceudvikling for underviserne, baseret på en fælles forståelse af mulighederne i simulationsbaseret undervisning, således at de er i stand til at løfte den fremadrettede opgave.