FÅ VEJLEDNING TIL, HVORDAN DU KAN KLAGE OVER EN AFGØRELSE. ALLE KLAGER SENDES TIL SKOLEN.

Klage over afsluttende standpunktskarakterer

1. klageinstans: Uddannelsesleder + den underviser, som har afgivet standpunktskarakteren
2. klageinstans: Chefgruppe
Regel: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 2499 13/12/2021  §142 
Klagefrist: 5 kalenderdage efter at eleven har modtaget den afgørelse, som eleven klager over

Klage over optagelse og udelukkelse fra undervisningen 

1. klageinstans: Skolen 
2. klageinstans: Undervisningsministeriet 
Regel: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 2499 13/12/2021  §142 
Klagefrist: 4 uger

Klage over prøver 

1. klageinstans: Skolen 
2. klageinstans: Undervisningsministeriet 
Regel: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 2499 13/12/2021  §142 
Klagefrist: 4 uger

Klager over afgørelser om forlængelser 

Klageinstans: Det faglige udvalg FEVU 
Regel:  Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser nr. 2499 13/12/2021  §142 

Klager over ansættelsesretlige forhold (løn, arbejdstider, opsigelse, ligebehandling osv.)

1. klageinstans: Hvis sagen drejer sig om tolkning af overenskomsten, kan parterne vælge, at sagen skal behandles i det fagretslige system. 
2. klageinstans: Faglig voldgift 
Regel: Hovedaftalen og overenskomster.

KLAGER OVER VURDERING AF KVALIFIKATIONER

Klager over en skoles afgørelser om godskrivning af uddannelseskvalifikationer

Klageinstans: Kvalifikationsnævnet 
Regel: Bekendtgørelse af lov om vurdering af uddannelseskvalifikationer nr. 571 af 01/06/2014 §5a stk. 3
Klagefrist: 4 uger