Her er der samlet information om skolen i Skive

Parkering

Der kan parkeres på P-pladserne ved indgangen til Social- og Sundhedsskolen på Arvikavej 7.

Rygepolitik

Social- og Sundhedsskolen er røgfri. Der må ikke ryges i hele skoletiden - heller ikke uden for skolens matrikel.

Ordensregler

Antimobbestrategi


Kantineforhold

På skolen i Skive er der mulighed for at købe mad i kantinen.

Materialesalg

I administrationen kan du købe forskellige ting. 

Udlån af lokaler

Når skolens egne arrangementer ikke stiller sig hindrende i vejen, skal skolen ligesom andre uddannelsesinstitutioner stille lokaler til rådighed i rimeligt omfang til beslægtet virksomhed, faglige og kulturelle arrangementer m.m. Ønsker du at låne lokaler skal du lave en aftale med skolens ledelse og administration.

Værdigenstande

Det er et stort hus, sørg for at bære alt af værdi på dig. Ellers er der små garderobeskabe i kælderen, hvor man ved at putte 20 kr i, kan leje et skab. Pengene får man igen når man sætter nøglen i.

Forsikring

Skolen er omfattet af reglerne om Statens selvforsikring.

Brandinstruks

  • Alarmer brandvæsnet pr. telefon. (husk 0 for at komme ud af huset) afgiv melding om branden.
  • Alarmer lærere og elever ved aktivering af varslingsanlægget medmindre varslingsanlægget i forvejen er startet.
  • Iværksæt rednings- og slukningsarbejde med de tilstedeværende slukningsredskaber.
  • Lærerne skal sammenkalde deres klasser på parkeringspladsen ved Arvikavej 7, så der kan give nøjagtig underretning til brandvæsnet om evt. personer, der ikke er kommet i sikkerhed.
  • Brandvæsenet skal ved ankomsten straks underrettes om brandstedets beliggenhed, brandens omfang, truede personer m.m.

Evakueringsinstruks

  • I tilfælde af brand skal brandvæsnet omgående alarmeres i henhold til brandinstruks.
  • Når brandsignalet lyder (fra det interne varslingsanlæg), fører hver enkelt lærer sine elever til nærmeste udgang. Læreren forlader som den sidste klasseværelset og sørger for, at døren mellem gang klasseværelset lukkes.
  • Når elever og lærere er kommet ud af bygningen, skal de omgående samles på parkeringspladsen ved Arvikavej 7. Hver enkelt lærer tæller sine elever op og meddeler derefter skolens ansvarlige leder, om alle er kommet ud. Ingen må forlade samlingspladsen, før der bliver givet udtrykkeligt ordre hertil.

Læs brandinstruks for Skive-afdelingen