Temaeftermiddage for oplæringsvejledere og andre relevante parter fra oplæringen

Formål: vejledere og andre relevante parter fra praktikken kan videreudvikle og kvalificere praktikuddannelsen og samarbejdet med skolen.

Et forum for vejlederne, der giver mulighed for netværksskabelse, videndeling og fagligt input.

Temaeftermiddagene giver oplæringsansvarlige et forum, hvor oplæringen kan udvikles.

EN TEMAEFTERMIDDAG MED SÆRLIG FOKUS PÅ OPGAVERNE, DER VENTER I FORHOLD TIL DE 3 SPOR
– TALENTSPOR, UNGESPOR OG VOKSENSPOR.

Fra Temaeftermiddagen:

Maleriale: