Har du afsluttet din 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, starter du din erhvervsuddannelse direkte på et grundforløb 2.

Grundforløb 2 varer 20 uger, og det er adgangsgivende til hovedforløbene - altså til uddannelserne.

  • GF2 SOSU-hjælper
    (adgangsgivende til hovedforløbet som social- og sundhedshjælper)
  • GF2 SOSU-assistent 
    (adgangsgivende til hovedforløbet som social- og sundhedsassistent)
  • GF2 SOSU-EUX Velfærd
    (adgangsgivende til EUX Velfærd hovedforløbet, hvor SOSU-assistentuddannelsen kombineres med fag på gymnasialt niveau)

Er for dig, hvis du gerne vil have en SOSU uddannelse.

SOSU hjælper uddannelsen:

På social- og sundhedshjælperuddannelsen lærer du at støtte borgeren fysisk og psykisk i at kunne fastholde en normal livsførelse.

Du lærer at yde pleje og omsorg, arbejde aktiverende og yde praktisk bistand til såvel handicappede, syge og ældre mennesker i eget hjem.

Du arbejder selvstændigt og i samarbejde med kolleger og andre faggrupper.

SOSU assistentuddannelsen:

På social- og sundhedsassistentuddannelsen lærer du selvstændigt at udføre sammensatte omsorgsopgaver samt grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver.  

Du lærer at arbejde aktiverende og igangsætte aktiviteter for enkelte mennesker eller grupper af borgere.

Du kommer til at arbejde med syge, handikappede og ældre på sygehuse, i psykiatrien, på plejecentre og i bofællesskaber.

Du arbejder selvstændigt og i samarbejde med kolleger og andre faggrupper. 

Som social- og sundhedsassistent kan du arbejde på sygehuse, i psykiatrien, bofællesskaber og i kommuner.

Du har endvidere mulighed for at søge ind på videregående uddannelser