Vi tilbyder at sammensætte efteruddannelsesforløb som indtægtsdækket virksomhed (IDV):

 For tiden tilbyder vi følgende:

Indhold

Mindfulness benyttes i dag bredt inden for sundhedssektoren, både erhvervsmæssigt og privat.

Mindfulness kan kort beskrives som bevidst nærvær. Det vil sige den form for tilstedeværelse, der kommer af at være opmærksom på det, der er i nuet, uden at bedømme eller vurdere.

Denne form for bevidst nærvær kan bidrage positivt til større trivsel både for den enkelte medarbejder og det psykiske arbejdsmiljø. Mindfulness kan give dig større frihed, tilfredshed, glæde, selvværd og effektivitet i hverdagen samt minimere stress og andre negative følelser som vrede, irritation m.m.

Kurset vil indeholde oplæg, øvelser og mindfulness meditation.

 

Målgruppe

For alle uanset baggrund og livssituation. Kurset kræver ikke forudgående kendskab til mindfulness.