GRUNDFORLØB+ - 10 ugers uddannelsesforløb

Opkvalificering til ”Et arbejde med mennesker i fokus”

GF+ Omsorg, Sundhed og Pædagogik er et 10 ugers afklarende og forberedende forløb med fokus på et fremtidigt arbejde inden for social- og sundhedsområdet.

Forløbet er et tilbud til dig, der:·

 • er uafklaret i forhold til uddannelsesvalg og har faglige udfordringer
 • har haft påbegyndt GF2, men har afbrudt forløbet og dermed ikke gennemført GF2
 • er afklaret i forhold til, at du ønsker en uddannelse indenfor SOSU-området, men har behov for opkvalificering af kompetencer og færdigheder i forhold til at få det fulde faglige udbytte af undervisningen på det efterfølgende GF2-forløb
 • har været væk fra et skolesystem i mange år
 • selv ønsker at få genopfrisket faglige kompetencer, fordi det er mange år siden, du har haft brug for dine faglige kompetencer, eksempelvis i forhold til dansk, regning m.v.

Efter at have gennemført GF+ og GF2 på SOSU-området, er du kvalificeret til at søge elevplads målrettet uddannelsen til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

Se pdf med GF+

Du kan komme ind på GF+, hvis du opfylder betingelserne for at blive optaget på en erhvervsuddannelse.

Det betyder, at du skal have bestået folkeskolens afgangsprøve samt have mindst 02 i karaktergennemsnit i både dansk og matematik på 9. klasses niveau eller have tilsvarende kvalifikationer.

Hvis du ikke opfylder dette krav, har du mulighed for at komme til en optagelsesprøve, som afholdes af skolen.

Ansøgere har ikke adgang til optagelse på GF+, hvis de

 • tidligere har gennemført en ungdomsuddannelse (gymnasium, erhvervsuddannelse) – dette uanset tidspunktet for gennemførelsen af den pågældende uddannelse
 • de tidligere har påbegyndt GF 1 eller et GF+
 • fortsat har adgang til optag på GF1 – i så fald skal dette tilbydes i stedet for GF+
 • har haft adgang til, men fravalgt GF1 for at påbegynde GF2 direkte
 • tidligere har gennemført GF2 – uanset hovedområde –
 • tidligere har gennemført GF2 som del af en ny mesterlære

Elever kan optages til GF+, selvom de

 • tidligere har været optaget til/gennemført et FGU forløb
 • tidligere har været optaget til eller gennemført et EGU-forløb
 • tidligere har været optaget til et GF2 – dog uden foregående at have gennemført GF1 uanset hovedområde – som ikke er gennemført/afsluttet
 • er fyldt 25 år forudsat, at de ikke tidligere har gennemført en ungdomsuddannelse eller et GF 1 – jf. kravene ovenfor

Med begrebet ”Gennemført” menes, at eleven har fuldført et forløb og dermed bestået samtlige prøver og krav, der knytter sig til de pågældende forløb.

På GF+ består undervisningen af erhvervsfag og kombinationsfag, som er nærmere beskrevet herunder:

Overordnede temaer i erhvervsfagene:

 • Arbejdspladskultur inden for social- og sundhedsområdet
 • Arbejdsplanlægning og samarbejde i relation til social- og sundhedsområdet
 • Faglig kommunikation i relation til social- og sundhedsområdet
 • Metodelære (metoder til at lære) 

Kombinationsfag (almene fag) består af:

 • Dansk
 • Samfundsfag
 • Regning (regnefærdigheder)
 • Praktikpladssøgning

Undervisningen i erhvervsfagene er knyttet til SOSU-området, og vil dermed styrke dig i din afklaring i forhold til arbejdsområdet. Du vil samtidig få øget dine kompetencer inden for de almene fag, som er beskrevet herover.

Undervisningen i erhvervsfagene er tilrettelagt som fagligt tematiserede forløb målrettet SOSU-området. Kombinationsfagene er tilrettelagt, så de understøtter erhvervsfagene og samtidig kobler til de grundfag, der er på det efterfølgende GF2.

Dit uddannelsesforløb vil med GF+ se således ud:

Social- og sundhedshjælper:

GF+ (10 uger) GF2 SOSU (20 uger) Hovedforløb social- og sundhedshjælper (1 år og 2 mdr.)

Social- og sundhedsassistent:

GF+ (10 uger) GF2 (20 uger) Hovedforløb social- og sundhedsassistent (2 år, 9 mdr. og 3 uger)

 

Der er ingen prøver på GF+.

Men de enkelte erhvervsfag og kombinationsfagene afsluttes med en bedømmelse ”Bestået/Ikke bestået”.

Der er ikke krav om, at alle fag skal være bestået for at gennemføre GF+.

Der udstedes et bevis til alle elever, der gennemfører GF+, uanset om alle fag er bestået.

GF+ er SU-berettiget, og du kan få SU, hvis du opfylder betingelserne herfor.

Efter afslutningen af GF+ kan du søge ind på GF2 rettet mod social- og sundhedshjælperuddannelsen eller GF2 rettet mod social-og sundhedsassistentuddannelsen. Når du har bestået GF2, er du klar til at blive optaget på hovedforløbet og skal ansøge en arbejdsgiver om en elevplads.