+45 89 12 44 00
skive@sosu-stv.dk

BEMÆRK - efteruddannelse.dk skifter side

Hvis du er en af de mange, der hver dag besøger vores hjemmeside her på sektionen for enten at holde dig orienteret om udbuddet af efteruddannelseskurser eller vil tilmelde dig et kursus, så er der ændringer på vej.

Fra den 10. juni lukker efteruddannelse.dk, hvor selve tilmeldingerne foretages og skifter til en ny side, der kommer til at hedde voksenuddannelse.dk  - men den åbner først med vores udbud af kurser fra 15. juni 2021.

Det betyder at du fra den 10. juni IKKE vil kunne tilmelde dig et kursus eller heller ikke søge efter det på efteruddannelse.dk.

Men hav tålmodighed, for den nye voksenuddannelse.dk bliver bedre, og her vil du også kunne benytte din mobiltelefon til at foretage en tilmelding.

På gensyn her på sosu-stv og på voksenuddannelse.dk den 15. juni 2021.

 Ift. Corona/Covid19

Social- og Sundhedsskolen STV følger alle retningslinjer for grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser på Børne- og Undervisningsministeriets område ifm. forebyggelse af smittespredning af COVID-19.

De aktuelle retningslinjer fra ministeriet kan findes her.

HAR DU BRUG FOR NYE KOMPETENCER I DIN DAGLIGDAG?

  • Vi udvikler hele tiden vores efteruddannelser og kurser, så de opfylder de behov og krav, som arbejdspladserne efterspørger
  • Vi hjælper gerne de nye kompetencer på plads på arbejdspladserne, så alle får fuld udbytte med det samme

Kursus- og udviklingsafdelingen

I vores afdeling har vi en omfattende viden og erfaring inden for forandringsprocesser, ældrepædagogik, psykiatri, somatik, netværksdannelse, ledelse, coaching, kommunikation, sundhedsfremme, dokumentation, udvikling og meget meget mere.

  • Hjælp til at vurdere hvilke kompetencer du/I mangler - individuelt eller på organisationsniveau
  • Tilrettelæggelse af uddannelsesforløb på Social- og Sundhedsskolen eller ude på jeres arbejdsplads
  • AMU-efteruddannelser der er specielt tilrettelagt i forhold til medarbejdernes behov
  • Samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner om efteruddannelse på flere niveauer
  • Hjælp til at indføre kulturændringer på jeres arbejdsplads
  • Professionel hjælp til forskellige former for udviklingsprojekter