Har du afsluttet din 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, starter du din erhvervsuddannelse direkte på et grundforløb 2.

Grundforløb 2 varer 20 uger, og det er adgangsgivende til hovedforløbene - altså til uddannelserne.

Undervejs lærer du den nødvendige teori og arbejder med faget i praksis. Herefter er du klar til at komme i gang med dit valgte hovedforløb.

 • GF2 Pædagogisk assistent (PA)
  (adgangsgivende til hovedforløbet som pædagogisk assistent)

Er for dig, der gerne vil have en pædagogisk assistentuddannelse.

Du bliver uddannet til at kunne arbejde i forskellige typer af institutioner:

 • Dagplejen
 • Børnehaver
 • Skoler
 • Bo- og dagtilbud for borgere med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse

Du får kompetencer til at arbejde med:

 • Omsorgsopgaver i forhold til børn, unge og voksne
 • Bevægelse og idræt
 • Naturaktiviteter
 • Sundhed og sundhedsfremme
 • Pædagogiske lære- og handleplaner
 • Sprog og sproglig udvikling
 • Konflikthåndtering og voldsforebyggelse