Åbningstid:
Mandag - torsdag kl. 7.30 - 16.00 og fredag kl. 7.30 - 15.00.
Bibliotekspersonalet kan træffes alle dage kl. 8.00 til 11.30.

Hvem kan låne:
Biblioteket kan benyttes af skolens elever og medarbejdere, eksterne undervisere, deltagere i efteruddannelseskurser.

Biblioteksorientering:
Nye elever får en biblioteksorientering i begyndelsen af uddannelsen.

Studiekort:
Alle studerende får udleveret et studiekort, som gælder både i Skive- og Thistedafdelingen. Sundhedskortet vil på samme måde kunne benyttes som lånekort.

Lånetid:
Bøger - 1 måned.
Video - 1 døgn.

Aflevering af materialer:
Materialer der afleveres puttes i det afmærkede skab på biblioteket.

Forskellige materialer:
Via skolens biblioteksdatabase kan du selv:
Når du er på denne side skal du trykke på pilen i det blå søgefelt og vælge: Biblioteket, SOSU - Thisted. Så er du på vores søgeside. Du kan også søge på materialer på Skive Biblioteket - hvis du vælger Biblioteket, SOSU-Skive.

Bøger, lydbøger, tidsskrifter, pjecer, video, Cd-rom.
Du kan som hovedregel låne materialerne med hjem. Det gælder dog ikke for håndbøger og tidsskrifter, der kun kan benyttes på biblioteket.
Desuden er det muligt at låne hovedtelefoner, skridttællere, pulsure mm.

Fornyelse af lånt materiale:
Lånet kan fornyes op til to gange, hvis det ønskede materialer ikke er reserveret til andre.

Adgang til databaser:
Lovportaler, Gyldendals onlineordbøger: Dansk - Engelsk - Tysk - Fransk - Spansk - Klinisk - Pædagogisk mf.

Studiepladser

Her er der samlet information om skolen i Skive

Studiekortet er personligt
Du er ansvarlig for de materialer, der bliver lånt på kortet. Bliver studiekortet væk, skal du straks give biblioteket besked.
Studiekortet vil derefter blive spærret, så misbrug forhindres.

Medbringe studiekortet
Husk studiekortet eller dit sundhedskort når du går på biblioteket for at låne.

Aflevere materialerne inden lånetidens udløb
Materialerne hjemkaldes, hvis afleveringsfristen overskrides. Afleveres det hjemkaldte ikke indenfor 14 dage, anses det for bortkommet, og der udsendes en regning.

Få registreret alle materialer ved lån
Inden du tager materialerne med dig, skal du huske at registrere dem på publikumsmaskinen (selvbetjening) som udlån - ellers vil det blive betragtet som tyveri.

Melde adresseændring