Formålet med møderne er at kvalificere, koordinere og skabe sammenhæng i de konkrete uddannelsesforløb, som arbejdsgiverne i de fire kommuner, de to regioner og SOSU-skolen STV samarbejder om.

Formål og kommissorium