Telefon +45 89 12 44 00
E-mail skive@sosu-stv.dk

AKTUELLE MATERIALER TIL Lærepladserne FOR UDDANNELSERNE

Du finder flere relevante materialer for de enkelte uddannelser i menuen herunder.

Fælles for uddannelserne

Fælles reflektionsmodel - vejledning

Fælles reflektionsmodel - skabelon

Erhvervsuddannelser - Love og regler

Uddannelsesbekendtgørelser

Inspiration til styrket oplæringsvejledning på SOSU-området

Uddannelsesordninger:
Uddannelsesordningerne for social- og sundhedsuddannelserne, social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent, ligger i Undervisningsministeriets database Uddannelsesadministration.

  • Vælg Indgang og Uddannelse
  • Vælg herefter hvilken udskriftdesign, du har brug for:
    • Generel tekst beskriver uddannelsens struktur, varighed og de personlige kompetencer
    • Fagtilknytninger - udvidet oversigt beskriver fag og faglige mål.