Telefon +45 89 12 44 00
E-mail skive@sosu-stv.dk

SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN STV ARBEJDER FOKUSERET PÅ AT SKABE ET MÅLRETTET, RUMMELIGT OG EKSPERIMENTERENDE LÆRINGSMILJØ

Indenfor social- og sundhedsområdet har skolen fokus på innovation og kreativitet, så vi til stadighed kan imødekomme nye krav og forventninger.

Eleven skal gennem uddannelsen udvikle erhvervsfaglige kompetencer med henblik på aktiv deltagelse i et arbejdsliv, hvor det at indgå i andre menneskers hverdagsliv er vigtigt, og hvor forandring, omstilling, udvikling og fortsat læring er et vilkår.

Eleven skal udvikle etik i forhold til at arbejde med andre mennesker. Dette indbefatter forståelse og respekt for det enkelte menneske, menneskelig rummelighed samt accept af borgerindflydelse og forskellighed.

Eleven skal udvikle evnen til selvstændig stillingtagen og aktiv deltagelse i et samfundsliv, der hviler på et demokratisk grundlag. Endvidere skal eleven udvikle forståelse for, samt eventuelt opnå interesse i, videreuddannelse.

Pædagogisk og didaktisk fundament

Vores tilgang til læring hviler på en konstruktivistisk forståelse, hvor læring opstår, når handling, opmærksomhed, følelser, hukommelse, tænkning og omgivelsernes udformning i en bred betydning spiller sammen.

Læring fordrer således både en individuel og en social proces for at lykkes:

  • En individuel proces, hvor læring ses som egne konstruktioner. Læring er en aktiv proces, noget man 'gør selv'. Denne forståelse og tolkning af nye erfaringer påvirkes af tidligere erfaring og af den lærendes aktuelle interesser og hensigter.
  • En social proces, hvor læring altid sker i forhold til en praksis og i et samspil med omverdenen.

Læringsmiljø

Vi tror på, at læring bedst sker i et miljø, der indeholder:

  • Anerkendende relationer, der er præget af ligeværd og respekt for den andens oplevelsesverden.
  • Forpligtende sociale fællesskaber.
  • Interesserede samt fagligt og personligt udfordrende vejledere og undervisere.
  • Undervisning, der tager hensyn til den enkelte.