Kursus-og udviklingsafdelingen tilbyder effektevaluering af rekvirerede uddannelsesforløb på arbejdspladsen

En kvantitativ undersøgelse af medarbejdernes kompetencer før og efter et uddannelsesforløb kan dokumentere det kompetenceløft, efteruddannelsen har medført.

Samtidig kan effektevalueringen være et redskab til en dialog om planlægning af den fremtidige efteruddannelsesindsats.

Det er tilfældet i nedenstående eksempel på et ældrecenter, der i samarbejdet med Kursus- og Udviklingsafdelingen har gennemført et målrettet efteruddannelsesforløb hvis formål var:

  • At udvikle en pædagogisk kultur hvor mål og værdier er udgangspunktet for hverdagslivet med beboere, borgere og kolleger.
  • At indarbejde en kultur hvor ledelse og medarbejdere kontinuerligt evaluerer egen praksis i forhold til de opstillede mål for omsorg og pleje.

Læs artikel om effektevaluering her

 Effektevalbillede