Ved siden af skolens mission, vision og værdigrundlag og strategiske spor er der formuleret et ledelsesgrundlag, som er de værdier og principper, der gerne skal kendetegne lederskab og følgeskab på SOSU STV.

Meningsfuldhed – vi kender og kan kommunikere bevæggrundene for vores beslutninger og handlinger.

  • Vi ved hvorfor!

Ordentlighed – vi er altid optaget af måden, hvorpå vi løser vores opgaver, og vi kan stå på mål for det.

  • Vi ved hvordan!

Åbenhed – vi ønsker en indbyrdes kommunikation, som gør det muligt at handle på fælles viden.

  • Vi siger det, vi har på hjerte!

Trivsel – vi ønsker et samspil og samarbejde., som er præget af anerkendelse og optagethed af hinandens velbefindende.

  • Vi vil have det godt sammen!

Virkeliggørelse af disse værdier og principper skal fremme skolens opgaveløsning, udvikling og trivsel.