Akademiuddannelse i sundhedspraksis er en videregående voksenuddannelse inden for sundhed, pædagogik og forvaltning.

Uddannelsen henvender sig til personer, der varetager eller påtænker at varetage kvalitets- og udviklingsorienteret arbejde indenfor et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Det overordnede formål med Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis er at kvalificere den studerende til, på et fagligt og metodisk grundlag, at kunne analysere og vurdere praksisnære problemstillinger samt varetage funktioner på specialist- eller mellemlederniveau.

Uddannelsen skal bidrage til at udvikle den studerendes selvstændighed, samarbejdsevner og evner til at skabe fornyelse inden for arbejdsområde.

Uddannelsen udbydes under lov om åben uddannelse, og der opkræves deltagerbetaling for undervisningen.
Studiet svarer til 1 års fuldtidsstudie eller 60 ECTS point.

Uddannelsen består af seks moduler, to obligatoriske, to valgfri, ét specialeforløb samt ét afgangsforløb. Hele studiet svarer til ét års fuldtidsstudium, og de obligatoriske og valgfri moduler kan tages i vilkårlig rækkefølge.