Alle deltagere på amu-uddannelser tilbydes en afklaring af deres læsefærdigheder

Afklaringen foregår i forbindelse med AMU-uddannelsen på en PC og tager ca. ½ time. Efterfølgende får hver deltager en individuel tilbagemelding.

Samtalen har fokus på, hvorvidt den enkelte kan have fordel af at deltage i efterfølgende FVU - Forberedende Voksen Undervisning eller ordblinde undervisning.

Social- og Sundhedsskolen samarbejder med VUC, der tilbyder FVU og ordblinde undervisningen. Vi henviser kun kursister til VUC efter aftale med den enkelte.

Ønsker I som virksomhed at høre mere om læseafklaringen, så kontakt skolen.