Når du forlader folkeskolen, står du overfor et væld af muligheder, og social og sundhedsskolen er en af dem.

Skolens fagområder er sundhed, omsorg og pædagogik. Tænker du på, at uddanne dig til et job, hvor du har med mennesker at gøre, så er Social- og Sundhedsskolen STV måske vejen for dig.

 

Ved sygdom/fravær på intro eller brobygningshold

Elever under 18 år modtages der kun fravær fra forældre/efterskole. Det skal meddeles til både skole og uddannelsessted.

Elever over 18 år melder selv fravær til både skole og uddannelsessted. Hvis eleven udebliver uden at give besked, så er det uddannelsesstedet selv, der tager kontakt til den pågældende elevs skole.

Hvis eleven går i løbet af dagen, skal det meddeles elevens skole hurtigst muligt.

Skive/Viborg: Kontakt os på 8912 4415 eller 8912 4400 i tidsrummet 07.30-08.00

Thisted: Kontakt os på 8912 4450 i tidsrummet 07.30-08.00

 

Brobygningsforløb

I et brobygningsforløb får du en smagsprøve på skolens hverdag og undervisningens indhold. Du vil arbejde med overskrifter som: børn, ældre, kommunikation og samarbejde mm.

Undervisningen vil ofte tage udgangspunkt i dokumentarfilm om mennesker fra den virkelige verden. For at kunne forstå disse menneskers livssituation og livsvilkår vil du få teoretiske oplæg og input.

Efter endt uddannelse på skolen, vil du være klar til at gå direkte videre i et job, men du kan også vælge at gå videre til en anden uddannelse.

Hvis du vælger et brobygningsforløb på SOSU-STV, er det vigtigt, at du vil noget med det, for vil du det, vil vi gøre vores bedste for at give dig en god forståelse af, hvad det vil sige at være elev på Social- og Sundhedsskolen.

Når du vælger brobygningsforløbet på SOSU-STV, vil vi gøre vores bedste for at give dig en god forståelse af, hvad det vil sige at være elev på skolen.

Formålet med introduktionskurser i 8. kl. er, at du bliver præsenteret for sosu’s undervisning, opbygning og studiemiljø. kurset vil forhåbentligt gøre dig mere afklaret i forhold til dit valg af ungdomsuddannelse.

Det er dit første møde med en ungdomsuddannelse. Dine skoleerfaringer er udelukkende fra folkeskolen, og det er en ny og anderledes verden, der venter dig på en ungdomsuddannelse. Vi vil forsøge at give et godt billede af SOSU-skolen og dens uddannelser.

Du får en smagsprøve på at gå på SOSU. F.eks. hvad der undervises i og hvordan - og hvordan det faglige niveau er, og hvilke krav der stilles.

Introduktion for 8. klasse på Social- og Sundhedsskolen Thisted

Introduktion for 8. klasse på Social- og Sundhedsskolen Viborg, 2 og 3 dage

Introduktion for 8. klasse på Social- og Sundhedsskolen Skive, 2 og 3 dage

På dette brobygningsforløb vil vi forsøge at give dig et realistisk indtryk af de muligheder og udfordringer, du vil møde som elev på SOSU.

Du oplever hverdagen og læringsmiljøet på skolen og får en fornemmelse af et nyt og anderledes undervisningsindhold.

Måske har du allerede besøgt skolen under introduktionskurset i 8.klasse men er endnu ikke helt afklaret med, hvilken ungdomsuddannelse du skal vælge efter folkeskolen. Du har her muligheden for at mærke, om skolen og uddannelsestilbuddet er noget for dig, eller om du skal gå andre veje.

En uddannelse på SOSU sigter mod et job, hvor du arbejder med mennesker. Det kan være både børn, ældre, udviklingshæmmede m.fl.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at du, hvis du vælger Social-og Sundhedsskolen, skal interessere dig for SOSU's faglige område - sundhed, omsorg og pædagogik. Desuden forventes du at være aktiv i at give din mening til kende.

Når du uddanner sig til at arbejde med mennesker, vil du uundgåeligt også komme til at arbejde med dig selv - dine meninger, holdninger og evt. fordomme. I mødet med andre mennesker er det vigtigt at kunne agere professionelt og at udvise respekt og forståelse.

Undervisningen vil være tematisk opbygget. Dvs. at du en dag lærer om ældre, en anden dag om børn osv. Også emner som kommunikation, samarbejde, arbejdsmiljø, etik og moral vil blive berørt, da det er vigtige områder, når man arbejder med mennesker.

Herunder er der velkomstbreve til dit forløb. Du kan evt. downloade velkomstbrevet, men hold tungen lige i munden - for der er mange hold at holde styr på, når du skal finde dit eget:

 

Viborg:

Brobygning særligt forløb i uge 40

EUD 9. kl og 10. kl Viborg man-tirs uge 44, 45, 47 og 48

EUD-EUX 9. kl og 10. kl Viborg ons, tors og fre uge 44, 45, 47 og 48 

 

Skive:

Brobygning 9.kl. og 10 kl. Skive man-tirs uge 45 

Brobygning 9. og 10. kl. Skive ons, tors og fre uge 45

 

Thisted:

Brobygning 9. klasse

Brobygning 10. klasse

EUD10-Forløb er specielle forløb, der strækker sig over længere tid og planlægges sammen med din hjemskole.

EUD10-forløbet strækker sig over en længere periode, hvor du får mulighed for at arbejde mere i dybden med skolens fagområder: Sundhed, omsorg og pædagogik.

Du får et godt kendskab til læringsmiljøet og hverdagen på skolen, så du kan få en fornemmelse af, om du kunne forestille dig at vælge Social- og Sundhedsskolen som ungdomsuddannelse efter folkeskolen.

For at gøre undervisningen så vedkommende og meningsfyldt som muligt, vil vi arbejde meget praksisorienteret. For at kunne leve sig ind i børns, ældres og udviklingshæmmedes livssituation må du have en teoretisk viden, som du kan spejle de enkelte personer i. Undervisningen vil ofte tage udgangspunkt i cases, simulation og Virtuel Reality.

Vi bestræber os på at give dig et udbytterigt forløb, og forventer at du møder velforberedt, interesseret, motiveret og engageret op, og vil tage aktivt del i undervisningen.