Telefon +45 89 12 44 00
E-mail skive@sosu-stv.dk

HER ER DER SAMLET INFORMATION OM SKOLEN I VIBORG

Parkering

Der er parkeringsmuligheder på den store p-plads, Garnisonspladsen, umiddelbart bag skolen.

BEMÆRK! I perioden december 2019 til juli 2021 bygges der på Garnisonspladsen (p-pladser), hvilket reducerer antallet af daglige p-pladser betydeligt. Derfor anbefales det at benytte p-pladserne på- og ved kaserneområdet nord for Tinghallen.

RYGEPOLITIK

Social- og Sundhedsskolen er røgfri. Der må ikke ryges i hele skoletiden - heller ikke uden for skolens matrikel.

ORDENSREGLER

ANTIMOBBESTRATEGI

Kantineforhold

Skolen har ingen kantine. Der er mulighed for at spise medbragt mad, skolen stiller køleskab og mikrobølgeovn til rådighed.

Værdigenstande

Det er et stort hus, sørg for at bære alt af værdi på dig.

Forsikring

Skolen er omfattet af reglerne om Statens selvforsikring. 

BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKSER, VIBORG AFDELING

Ved en brandalarm følg henvisningen på opslaget i klasseværelset umiddelbart inden for døren.

Læs brand- og evakueringsinstruks for Viborg-afd. her som pdf.