Uddannelsen kua giver dig et fagligt og personligt kompetenceløft.

Uddannelsen er for social- og sundhedsassistenter eller andre med tilsvarende kvalifikationer, der er ansat inden for social- og sundhedsområdet - f.eks. det primærkommunale, det psykiatriske eller det somatiske arbejdsfelt.

6 gode grunde

 • Uddannelsen giver dig et kompetenceløft i forhold til grunduddannelsen.
 • Uddannelsen bygger oven på dine erfaringer fra praksis.
 • Du kan udføre nye og mere komplekse opgaver og jobfunktioner.
 • Du får fagspecifik, ny viden og kunnen og udvikler dine refleksive kompetencer.
 • Du får mulighed for at anvende ny teknologi.
 • Uddannelsen støtter dine kompetencer til livslang læring.

Det overordnede mål med uddannelsen er, at social- og sundhedsassistenten opnår forudsætninger for at:

 • videreudvikle personlige og erhvervsfaglige kompetencer gennem øget faglig viden og kunnen
 • udvikle sine pædagogiske, relationelle samt dokumentations- og udviklingskompetencer
 • opkvalificere egen praksis ved at forholde sig refleksivt til stadigt vekslende udfordringer i forhold til: den enkelte borger, grupper af borgere, organisation eller samfund.
 • implementere nye initiativer, som er til gavn for den enkelte borger/patient, grupper af borgere eller samfundet.

KUA-efteruddannelsen består af en basisdel og en faglig overbygning. Både basisdelen og fagdelen er bygget op af en række udvalgte AMU-uddannelser. Vi anbefaler, at man tager basisdel og faglig del i forlængelse af hinanden, men det er ikke en forudsætning.

 

Basisdel

Basisdelen er fælles for alle. Modulet sætter fokus på:

 • Social- og sundhedsassistentens faglige identitet og kernefaglighed
 • Organisation og selvledelse
 • Kvalitet og den professionelle indsats
 • Dokumentation og evaluering
 • Sundhedspædagogik
 • Velfærdsteknologi

Basisdelen har en varighed på 16 kursusdage.

 

Fagmoduler

Efter basisdelen kan du vælge mellem forskellige fagmoduler:

 • Den kronisk syge borger
 • Alvorligt syge og palliation
 • Det accelerede patientforløb
 • Klinisk observation
 • Onkologi
 • Den ældre borger
 • Rehabilitering
 • Psykiatri

Et fagmodul har generelt en varighed på minimum 24 kursusdage.