Projektet har til formål at afdække og indsamle erfaringer i forhold til koblingen af fjernundervisning og VR/AR med henblik på at øge elevernes motivation og læringsudbytte.

Projektet skal bidrage til ny viden om, hvordan fjernundervisningen kan designes og gennemføres med udgangspunkt i VR/AR og elevernes behov og forudsætninger.

Projektet består af afdækning af de teknologiske muligheder, udvikling af konkrete didaktiske designs samt efterfølgende afprøvning og evaluering heraf på 3 udvalgte hold.

Erfaringer fra projektet skal herefter bidrage med viden og erfaringer i forhold til at målrette og gennemføre et efterfølgende forskningsbaseret projekt på 2 år.

Dette indledende projekt gennemføres på et halvt år.

Deltagende skoler

Maskinmesterskolen i Aarhus

Social- og Sunhedsskolen Skive-Viborg-Thisted

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens

Projektperiode

1. august 2017 - 31. december 2017