1. januar 1991 trådte loven om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i kraft. uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og indgangsåret (det nuværende grundforløb) blev etableret.

Bygningerne

I marts 1991 begyndte de to første hold social- og sundhedshjælpere deres uddannelse i Skive og Thisted. I første omgang holdt eleverne i Skive til i lejede lokaler på VUC, Jyllandsgade og på Skive Sygehus.
I Thisted havde man i nogle år som det eneste sted i amtet kunnet uddanne sig til sygehjælper. Denne uddannelse havde til huse på adressen Højtoftevej 2, i samme bygning som Sygeplejeskolen. Den nye uddannelse startede også med at dele lokaler og undervisere med sygeplejeskolen. Huset var oprindeligt opført som sygeplejeelevbolig med nogle få undervisningslokaler og en cykelkælder i nederste etage.

15. juni 1991 kunne Social- og Sundhedsskolen i Skive flytte ind i nyrenoverede lokaler på Nordbanevej 6, denne bygning stod færdig første gang til indvielse d. 7. juli 1891 og er blevet udvidet både i 1932 og 1950.

Bygningen på Nordbanevej havde tidligere været brugt til toldkammer, teknisk skole, handelsskole og seminarium. Handelsskolen, teknisk skole og seminariet har gennem årene placeret sig i området omkring Egeris. I 2005 fulgte Social- og Sundhedsskolen med.

Skole1

Ny skole i Skive

Under opførelsen af bygningen i løbet af efterår 2004 og vinter 2005 så bygningen i lange periode miserabel ud. Først var der i lang tid et stort hul med vand og ler, og efter at murværket var rejst, stod det ud med kalkudtrækninger og hvide skjolde på store dele af murværket. Først frem mod 15. juni 2005 tog bygningen form, og den 18. august 2005 blev Social- og Sundhedsskolen på Arvikavej 7 endelig indviet. 

- Så selv om man er vokset op af et pløret hul i jorden, kan man godt blive en smuk bygning. 

Skole2

Skolen i Kr. Koldsgade

Social- og Sundhedskolen i Thisted, som siden 1971 havde uddannet sygehjælpere blev på Højtoftevej i 25 år. I 1996 blev bygningerne for små til at rumme både social- og sundhedsuddannelserne og sygeplejeskolen, og social- og sundhedsskolen flyttede så til Kr. Koldsgade. Dette hus i Thisteds centrum er et smukt gammelt hus, som oprindeligt var opført til Teknisk Skole, senere blev det musikskole og så endelig Social- og Sundhedsskole. Huset dannede en smuk ramme om uddannelserne, forholdene var trange, men skolen blev på adressen i 8 år. 

 

Skolen i Thisted

Da bygningen på Højtoftevej 2 blev ledige efter sygeplejeskolens flytning til et nybygget uddannelseshus, flyttede Social og Sundhedsskolen i 2004 tilbage til sin gamle placering.

Bygningen er løbende blevet renoveret. Blandt andet råder skolen over et nyt og moderne naturfagslokale, et antal velindrettede grupperum og et omfattende fagbibliotek.


Lærerkontorerne og grupperummene på 2. sal var tidligere kollegieværelser for eleverne på sygeplejeskolen og sygehjælperuddannelsen.
Efter nedlæggelse af amterne blev skolens matrikel skilt ud fra sygehuset med adressen Højtoftevej 6.

Den 1. juli 2014 flyttede Thisted-afdelingen i nybyggeriet på Lerpyttervej 56.

 

Uddannelserne

Siden 1991 har de to skoler, som frem til 1. Januar 2007 hed Social- og Sundhedsskolen, Viborg Amt, uddannet ca. 300 social- og sundhedshjælpere og ca.150 social- og sundhedsassistenter om året. 

Desuden har rigtig mange elever fulgt grundforløbet og deltaget i kurser og efteruddannelse.
 

Medarbejderne

I 1991 havde skolen i Thisted 6 medarbejdere og skolen i Skive 7 medarbejdere. Begge skoler har udvidet gennem årene og har tilsammen nu omkring 100 medarbejdere - undervisere, administration, servicepersonale, koordinatorer, konsulenter, ac-medarbejdere, IT-medarbejdere og bibliotek.