Privatlivspolitikken fastlægger retningslinjerne for Social- og Sundhedsskolen STVs måde at behandle dine personoplysninger på. I denne politik kan du læse om hvordan vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er:

Social- og Sundhedsskolen STV

Avikavej 7, 7800 Skive

CVR- nr.: 29553602

GDPR-koordinator: Marie Marquartsen, E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

DPO: Marie-Louise Gammelgaard Wulff, E-mail Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.    

 

Behandling af personoplysninger

Vi har som dataansvarlig truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Vi sikrer at behandlingen kun kan finde sted, når alle databeskyttelsesprincipper er opfyldt, jf. databeskyttelsesforordningens art. 5. Når vi er databehandler, behandler vi personoplysninger i overensstemmelse med den instruks og de retningslinjer, der fremgår af databehandleraftalen, som er indgået med den dataansvarlige. Vi behandler kun de oplysninger, der er nødvendige til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være pålagt ved lov, at vi indsamler og opbevarer en række andre oplysninger om dig. Vi opbevarer kun personoplysninger så længe, det er nødvendigt eller pålagt ved lov. Personoplysninger slettes eller anonymiseres, når det ikke længere er nødvendigt for os at behandle dem.

 

Formålet og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger som led i administrationen af dit forhold til os. Her sker behandlingen af dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, som består i at kommunikere med dig, samt indskrive dig i vores systemer til brug for fremtidige samarbejder. Dette er nødvendigt for vores fremtidige drift og for at etablere et muligt samarbejde.

 

Sletning og opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen. For følgende behandlingsaktiviteter har vi følgende slettefrister: Oplysninger om dig, som indgår som led i regnskabspligtigt materiale jf. bogføringslovens §3, vil blive opbevaret i 5 år + indeværende år efter, at den pågældende postering anses som værende bogført, jf. bogføringslovens §10. Oplysninger om dig, som vi behandler på baggrund af kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b, vil blive behandlet, så længe vore kontraktretlige forpligtelser består. Oplysninger om dig som kursist, vil blive opbevaret i 6 måneder efter kursets afholdelse.

 

Videregivelse af personoplysninger til andre dataansvarlige

I forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, kan det være nødvendigt at videregive disse til eksterne parter. Herunder til leverandører af IT-løsninger til brug for kommunikation med dig, bogføring af posteringer, som udspringer af vores løbende leverandør-/kundeaftaleforhold og til brug for udsendelse af vores nyhedsbrev. I relevante tilfælde videregives dine personoplysninger til SKAT, vores bank eller vores revisor. Vi videregiver som udgangspunkt, udelukkende dine personoplysninger til datamodtagere indenfor EU, som er underlagt passende sikkerhedsforanstaltninger. I nogle tilfælde anvender vi databehandle-re/leverandører i usikre tredjelande. Når tredjelandenes lovgivning ikke tilbyder den samme sikkerhed, som indenfor Unionen, har vi skærpede forpligtelser i beskyttelsen af dine data. Herunder sikrer vi os, at der er et lovligt grundlag for overførslen i form indgåede SCCer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46, stk. 2, litra c, og at oplysningerne bliver behandlet under tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.

 

Dine rettigheder

Du kan ved henvendelse til kontaktoplysningerne øverst på siden opnå indsigt i din personoplysninger. Hvis du efterfølgende er utilfreds med måden, hvorpå vi behandler dine oplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet