Telefon +45 89 12 44 00
E-mail skive@sosu-stv.dk

På social- og sundhedsassistentuddannelsen lærer du selvstændigt at udføre sammensatte omsorgsopgaver samt grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver. 

Du lærer at arbejde aktiverende og igangsætte aktiviteter for enkelte mennesker eller grupper af borgere.

Du kommer til at arbejde med mennesker, der er sygdomsramte, handikappede og ældre. 
  
Du arbejder selvstændigt og i samarbejde med kolleger, både tværfagligt og tværsektorielt i det nære sundhedsvæsen.

Det er vigtigt, at du har lyst til at arbejde tæt på andre mennesker, leve dig ind i andres situation, tage ansvar og vise initiativ. 
 
Som social- og sundhedsassistent kan du arbejde på sygehuse, i psykiatrien, bofællesskaber og i kommuner.

Men med en uddannelse som social- og sundhedsassistent har du mange muligheder for at læse videre. Du kan blandt andet uddanne dig til sygeplejerske, socialrådgiver eller ergo- og fysioterapeut.