På social- og sundhedsassistentuddannelsen lærer du selvstændigt at udføre sammensatte omsorgsopgaver samt grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver. 

Du lærer at arbejde aktiverende og igangsætte aktiviteter for enkelte mennesker eller grupper af borgere.

Du kommer til at arbejde med mennesker, der er sygdomsramte, handikappede og ældre. 

Som social- og sundhedsassistent kan du arbejde på sygehuse, i psykiatrien, bofællesskaber og i kommuner.

Men med en uddannelse som social- og sundhedsassistent har du mange muligheder for at læse videre. Du kan blandt andet uddanne dig til sygeplejerske, socialrådgiver eller ergo- og fysioterapeut.

Du arbejder selvstændigt og i samarbejde med kolleger, både tværfagligt og tværsektorielt i det nære sundhedsvæsen.

Det er vigtigt, at du har lyst til at arbejde tæt på andre mennesker, leve dig ind i andres situation, tage ansvar og vise initiativ. 

Som social- og sundhedsassistent beskæftiger du dig med at understøtte og arbejde ind i det sammenhængende borger- og patientforløb

En SOSU-assistent har ansvar for både at koordinere og udføre opgaver inden for grundlæggende pleje og rehabilitering af borgeren.

Du skal kunne observere ændringer i borgerens mentale og fysiske helbred og bidrage til tværfagligt og helhedsorienteret samarbejde med andre faggrupper.

Du skal målrette og koordinere aktiviteter, der hjælper borgeren til at klare sig selv. 

Uddannelsen består af oplærings- og skoleperioder, der giver dig en oplagt mulighed for at kombinere dine dygtige hænder med dine medmenneskelige kompetencer og faglige målrettethed.

Du skal arbejde med medicinhåndtering, sundhedsfremme og -forbyggelse, hygiejne og rehabilitering.

Du opnår kompetencer inden for arbejdet med mennesker med fysiske og psykiske lidelser, kommunikation i forhold til arbejdet med mennesker i svære livssituationer og du opnår erfaringer med hvordan arbejdet med en borger eller patient sker i samarbejde med andre faggrupper. 

Undervisningen på skolen tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang, hvor der er fokus på samarbejde og forskellighed.
Uddannelsen veksler mellem skoleperioder og oplæring.

For at du får de bedste muligheder for læring, er undervisningen bygget op i læringsforløb, hvor fagene integreres i de forskellige emner, og du vil arbejde med forskellige læringsaktiviteter i relation til emnet.

Fag

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag:

 • Mødet med borgeren og patienten
 • Det sammenhængende borger- og patientforløb
 • Kvalitet og udvikling
 • Somatisk sygdom og sygepleje
 • Psykisk sygdom og sygepleje
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • Farmakologi og medicinhåndtering

Uddannelsesspecifikke fag:

 • Social- og sundhedsassistenten som teamleder
 • Netværk og samskabelse med udsatte grupper
 • Borgerens behov for akut socialpsykiatrisk indsats
 • Smertelindring ved fysisk/psykisk lidelse
 • SOSU-assistentens rolle ved indlæggelse af borger med demens
 • Borgeren med fysisk/psykisk handicap
 • Sygeplejefaglig fordybelse og faglig udvikling
 • SOSU-assistentens opgave ift. livets afslutning

Grundfag:

 • Dansk C
 • Naturfag C
 • Engelsk D

Oplæring

Du kommer i oplæring på et sygehus, i psykiatrien, i hjemmeplejen eller på et plejecenter.

Dine arbejdstider er på 37 timer om ugen og følger oplæringstedets arbejdstider. Du skal forvente, at du har blandede vagter samt arbejde i weekender og på helligdage.

Du har også mulighed for at tage en del af oplæring i udlandet (PIU). Læs mere om oplæring i udlandet

Uddannelsens længde afhænger af, om du er over eller under 25 år samt din skole- og erhvervsfaglige baggrund. Kontakt skolen for yderligere oplysninger.

Grundforløb 1 (20 uger)

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, eller har du afsluttet det inden for det sidste år, så starter du med grundforløb 1.

Læs mere om grundforløb 1 her

 

Grundforløb 2 (20 uger)

Når du har gennemført grundforløb 1, er du parat til at søge ind på grundforløb 2.

Har du afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, skal du starte direkte på grundforløb 2. Et gennemført grundforløb 2 er adgangsgivende til hovedforløbet som social- og sundhedsassistent.

Du skal vælge varianten grundforløb 2 - social- og sundhedsassistent.

Læs mere om grundforløb 2 her

 

Hovedforløb (2 år, 9 måneder og 3 uger)

Efter grundforløb 2 er du klar til at søge ind på hovedforløbet, som er uddannelsen til social- og sundhedsassistent. På hovedforløbet bliver du ansat som elev - f.eks. i en kommune.

Hovedforløbet veksler mellem 5 skoleperioder og 4 poplæringsperioder.

Videreuddannelse

Med en uddannelse som social- og sundhedsassistent har du mange muligheder for at læse videre. Du kan blandt andet uddanne dig til sygeplejerske, socialrådgiver eller ergo- og fysioterapeut.

Ansøgning til SOSU-assistentuddannelsen

Der starter hold april, august og december.

Du skal ansøge hos den kommune du ønsker ansættelse ved. Se nærmere på kommunernes hjemmesider:

Har du uddybende spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte skolen. 

Elever på Social- og sundhedsassistentuddannelsen har mulighed for at gennemføre undervisning i udvalgte uddannelsesspecifikke fag på højere niveau (ekspertniveau) end det obligatoriske (avanceret niveau). Skoleperioderne har ikke længere varighed på trods af højere niveau.

Elever, der ønsker at følge fag på ekspert niveau, vælger dette i forbindelse med opstart på uddannelsen eller senere i uddannelsen. Fag på ekspert niveau vil fremgå af elevens eksamensbevis.

Elever, der vælger fag på ekspert niveau, skal have vilje og motivation til at yde en særlig indsats.

At arbejde på ekspertniveau vil sige, at eleven:

 • Argumenterer for valgte løsninger af opståede problemer
 • Bruger allerede opnåede kompetencer i en ny kontekst
 • Arbejder med overblik og deltager i arbejdspladsens innovative processer
 • Vurderer og begrunder behovet for forbedringer af arbejdsprocesser.
 • Kommunikerer sin faglighed i relevante sammenhænge.

Eleven kan opnå ekspertniveau i følgende fag:

 • Det sammenhængende borger- og patientforløb
 • Somatisk sygdom og sygepleje
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Hvad er autorisation?

En autorisation er et bevis for retten til at kunne arbejde som sundhedsperson. Autorisationen er en garanti for det gennemførte uddannelsesniveau og de tilegnede kompetencer.

Flere titler for sundhedsfagligt personale er beskyttede. Det gælder også titlen som social- og sundhedsassistent. Titlen må kun anvendes af de, der er autoriserede, og har du ikke autorisation, må du kun bruge betegnelsen sundhedsmedhjælper.

Med en autorisation får du ikke en anderledes uddannelse eller en masse nye opgaver, der ligger uden for dit fag. Men fordi uddannelsen er blevet blåstemplet, bliver det nemmere at overdrage opgaver, som du har kompetencer til at udføre. 

Sådan bliver du autoriseret

Når du afslutter din uddannelse, skal du søge autorisation, før du må benytte din titel. Det er vedtaget i autorisationsloven, der har til formål at styrke patientsikkerheden og kvaliteten i det sundhedsfaglige arbejde. 

For at få din autorisation skal du efter endt uddannelse udfylde en ansøgning og betale et gebyr til Styrelsen for Patientsikkerhed. De får automatisk besked fra dit uddannelsessted om, at du har bestået din uddannelse. Herefter kan styrelsen udstede din autorisation.


Søg om autorisation her