Opgaver for det lokale uddannelsesudvalg (LUU) og det lokale efteruddannelsesudvalg (LEU) for SOSU-uddannelsen

Det lokale uddannelsesudvalg (LUU) og det lokale efteruddannelsesudvalg (LEU) skal arbejde med uddannelserne lokalt.

Ifølge lovgivningen (Lov nr.1244 § 39-41) er det LUU og LEUs opgave at rådgive skolen i spørgsmål, der vedrører uddannelserne ved at: 

  • være inddraget i godkendelsen af den lokale undervisningsplan (§  39), herunder følge behovet og komme med forslag til fornyelse af uddannelserne (årlige udviklingsredegørelser)
  • rådgive skolen om udbud og udvikling af uddannelserne (§ 41)
  • indstille valgfag ud fra lokale behov (§ 41.2)
  • lave opsøgende arbejde i samarbejde med skole og fagligt udvalg for at tilvejebringe af flere praktikpladser (§ 43)
  • medvirke ved kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af indholdet i uddannelserne (§ 39)