Lad vores kursus- og udviklingsafdeling hjælpe din virksomhed med at finde finansieringen til jeres specifikke udviklingsforløb.

Vi hjælper gerne din virksomhed med:

  • Ansøgning af puljemidler til f.eks. forebyggelse, psykisk arbejdsmiljø og sundhed
  • Projektstyring
  • Gennemførelse af udviklingsprojekter
  • Evaluering af udviklingsprojekter

Sammensæt selv eller sammen med os et forløb, der matcher medarbejdernes behov for efteruddannelserne. Kursus- og Udviklingsafdelig er godkendt til at udbyde en række AMU-efteruddannelser. De fire områder, som vi udbyder efteruddannelse indenfor er:

  • Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet
  • Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi
  • Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap
  • Pædagogisk arbejde med børn og unge

For alle fire kompetenceområder gælder, at uddannelserne kan indgå i skræddersyede forløb for fag- og ufaglært personale, der er beskæftiget med omsorg, pleje og aktivering indenfor rammerne af serviceloven og sundhedsloven.

Vi hjælper gerne med at definere behovet for udvikling af medarbejdernes kompetencer. Vi tilrettelægger det praksisnære uddannelsesforløb, så det passer ind i jeres dagligdag. Det er muligt at afholde uddannelsen på Social- og Sundhedsskolen eller flytte undervisningen ud på arbejdspladsen.

Udbuddet kan til enhver tid afstemmes efter den lokale efterspørgsel.

Ofte kan vi matcher behovene med et forløb sammensat af de aktuelle AMU-uddannelser, så der er mulighed for løntabsgodtgørelse.