På social- og sundhedshjælperuddannelsen lærer du at støtte borgeren fysisk og psykisk i at kunne fastholde en normal livsførelse.

Du lærer at yde pleje og omsorg, arbejde aktiverende og yde praktisk bistand til såvel handicappede, syge og ældre mennesker i eget hjem.

Du arbejder selvstændigt og i samarbejde med kolleger og andre faggrupper.

Som social- og sundhedshjælper kan du arbejde i kommuner eller privat hjemmepleje.

Du har også mulighed for efterfølgende at søge ind på uddannelsen til social- og sundhedsassistent.

Som SOSU-hjælper støtter og motiverer du den enkelte borger til at hjælpe sig selv mest muligt og skabe struktur i hverdagen. Digitale hjælpemidler og velfærdsteknologi er en naturlig del af din hverdag, hvor du hjælper borgeren med både personlig pleje og praktiske opgaver. 

Typiske opgaver er personlig pleje, aktivering, omsorg og praktisk hjælp. Du kan også være den person, som han eller hun deler glæder og sorger med. 

Det kræver, at du kan leve dig ind i andre menneskers situation, tage ansvar, og du har evner til at samarbejde, men også til at arbejde selvstændigt.

På uddannelsen lærer du, hvordan du:

 • Yder omsorg og pleje
 • Bruger velfærdsteknologi (for eksempel lifte og robotstøvsugere) og digitale hjælpemidler til blandt andre borgere med handicap
 • Støtter borgeren i at forebygge eller afhjælpe for eksempel usund livsstil og ensomhed
 • Er borgerens hjælp til at finde rundt i det digitale Danmark – for eksempel NemID og e-boks
 • Observerer og videreformidler ændringer i borgerens humør og helbred, så han eller hun kan få den rette hjælp så tidligt i forløbet som muligt
 • Samarbejder med borgere med demens og deres pårørende

Undervisningen på skolen tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang, hvor der er fokus på samarbejde og forskellighed.

Uddannelsen varer 14 måneder og veksler mellem skoleperioder og oplæring

For at du får de bedste muligheder for læring, er undervisningen bygget op i læringsforløb, hvor fagene integreres i de forskellige emner og du vil arbejde med forskellige læringsaktiviteter i relation til emnet.

Fagene

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag:

 • Social- og Sundhedshjælperens rolle
 • Mødet med borgeren
 • Personlig hjælp, omsorg og pleje
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Valgfri uddannelsesspecifikke fag:

 • Samarbejde med borgeren med demens og pårørende
 • Kost og motion til udsatte grupper
 • Livskvalitet og forebyggelse af ensomhed
 • Mødet med borgeren med psykisk sygdom
 • SOSU-hjælperens opgaver i det palliative forløb
 • Velfærdsteknologi og opgaver omkring telemedicin

Valgfag

Oplæring

Du kommer i oplæring i hjemmeplejen eller på et plejecenter, hvor din arbejdstid er på 37 timer.

Du følger oplæringstedets arbejdstider og derfor kan der være arbejde om aftenen, i weekender og på helligdage.

Grundforløb 1 (20 uger)

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, eller har du afsluttet det inden for det sidste år, så starter du med grundforløb 1

Læs mere om grundforløb 1 her

Grundforløb 2 (20 uger)

Når du har gennemført grundforløb 1, er du parat til at søge ind på grundforløb 2.

Har du afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, skal du starte direkte på grundforløb 2. Et gennemført grundforløb 2 er adgangsgivende til hovedforløbet som social- og sundhedshjælper.

Du skal vælge varianten grundforløb 2 - social- og undhedshjælper.

Læs mere om grundforløb 2 her

Hovedforløb (1 år og 2 måneder)

Efter grundforløb 2 er du klar til at søge ind på hovedforløbet, som er uddannelsen til social- og sundhedshjælper. På hovedforløbet bliver du ansat som elev - f.eks. i en kommune.

Hovedforløbet veksler mellem 3 skoleperioder og 2 oplæringsperioder.

Ansøgning til SOSU-hjælperuddannelsen

Du skal ansøge hos den kommune (eller private aktør), du ønsker ansættelse ved.
Se nærmere på kommunernes hjemmesider:

Har du uddybende spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte skolen.

Elever på Social- og sundhedshjælperuddannelsen har mulighed for at gennemføre undervisning i udvalgte uddannelsesspecifikke fag på højere niveau (ekspertniveau) end det obligatoriske (avanceret niveau). Skoleperioderne har ikke længere varighed på trods af højere niveau.

Elever, der ønsker at følge fag på ekspert niveau, vælger dette i forbindelse med opstart på uddannelsen eller senere i uddannelsen. Fag på ekspert niveau vil fremgå af elevens eksamensbevis.

Elever, der vælger fag på ekspert niveau, skal have vilje og motivation til at yde en særlig indsats.

At arbejde på ekspertniveau vil sige, at eleven:

 • Argumenterer for valgte løsninger af opståede problemer
 • Bruger allerede opnåede kompetencer i en ny kontekst
 • Arbejder med overblik og deltager i arbejdspladsens innovative processer
 • Vurderer og begrunder behovet for forbedringer af arbejdsprocesser.
 • Kommunikerer sin faglighed i relevante sammenhænge.

Eleven kan opnå ekspertniveau i følgende fag:

 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering