Som pædagogisk assistent arbejder du med børn, unge eller voksne med særlige behov. Arbejdet foregår i tæt samarbejde m. pædagoger og lærere, hvor fokus er at skabe gode rammer for læring og udvikling.

Med den pædagogiske assistentuddannelse får du en række faglige og personlige kompetencer til at kunne arbejde i:

 • Dagplejen
 • Vuggestuer
 • Børnehaver
 • Skoler
 • Bo- og dagtilbud for borgere med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse

Dine arbejdsopgaver vil i særlig grad omhandle:

 • Omsorgsopgaver i forhold til børn, unge og voksne
 • Bevægelse og idræt
 • Naturaktiviteter
 • Sundhed og sundhedsfremme
 • Pædagogiske lære- og handleplaner
 • Sprog og sproglig udvikling
 • Konflikthåndtering og voldsforebyggelse

Målet med uddannelsen er, at du opnår viden og kompetencer indenfor følgende områder:

 • Udviklende, forebyggende, rådgivende og støttende pædagogiske opgaver indenfor de relevante jobområder
 • Kulturelle og aktiviteter
 • Fysisk udviklende aktiviteter
 • Sundhedsfremmende og forebyggende indsats
 • Omsorgsrelaterende opgaver
 • Koordinations-, dokumentations- og evalueringsopgaver

Fag i skoleperioderne

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag:

Pædagogik, kulturelle udtryksformer i den pædagogiske praksis, bevægelse og idræt, digital kultur, natur og udeliv, arbejdsmiljø og ergonomi, sundhed i den pædagogiske praksis, kommunikation og psykologi i den pædagogiske praksis.

Grundfag:

Dansk (niveau C), samfundsfag (niveau C) og engelsk (niveau E)

Valgfrie uddannelsesspecifikke fag:

Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer, det pædagogiske måltid og sundhed, digital pædagogisk praksis, naturen som pædagogisk læringsrum, understøttende undervisning, læring og udvikling hos små børn, specialpædagogiske metoder, kulturel mangfoldighed i pædagogisk praksis, medicinhåndtering, netværk og lokalsamfund i pædagogisk praksis.

Valgfag:

Der indgår to ugers valgfag i uddannelsen.

Praktikperioderne

Praktikken bliver tilrettelagt ud fra de lokale muligheder fx børnehaver, døgninstitutioner, dagplejen, skoleområdet eller andre pædagogiske tilbud. En af praktikperioderne skal være i en dag- eller døgninstitution.

Grundforløb 1 (20 uger)

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, eller har du afsluttet det inden for det sidste år, så starter du med Grundforløb 1. Med et gennemført Grundforløb 1 er du klar til at fortsætte på Grundforløb 2.

Læs mere om Grundforløb 1 her

Grundforløb 2

Har du afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, skal du starte direkte på Grundforløb 2. Et gennemført Grundforløb 2 er adgangsgivende til hovedforløbet som pædagogisk assistent.

Du skal vælge varianten Grundforløb 2 - pædagogisk assistent.

Læs mere om Grundforløb 2 her

Hovedforløb (2 år, 1 måned og 2 uger)

Efter Grundforløb 2 er du klar til at søge ind på hovedforløbet, den pædagogiske assistentuddannelse (PA). På hovedforløbet bliver du ansat som elev og får elevløn.

Hovedforløbet veksler mellem 3 skoleperioder og 2 praktikperioder.

Videreuddannelse

Med en uddannelse som pædagogisk assistent har du mulighed for at læse videre til pædagog eller lærer.