AMU-uddannelserne

På AMU-uddannelserne gør en række særlige forhold gældende. F.eks. er det et krav, at uddannelserne gennemføres praksisnært og med hensigt på at udvikle handlekompetencer i forhold til udførelse af arbejdsopgaverne på job. På vore AMU-uddannelser tager vi derfor i undervisningen konkret afsæt i deltagerens erfaringer og læring knyttes direkte til deltagernes daglige arbejdsfunktioner og nyudvikling af disse.

Vi er særligt opmærksomme på, at målgruppen for AMU-uddannelserne er kortuddannede kursusdeltagere, hvor skolegang og uddannelse kan være uvant. AMU-uddannelserne gennemføres derfor med høj grad deltagerinvolvering og praksisnære aktiviteter f. eks. laboratorieundervisning og praksislignende læringssituationer.

Underviserne er i høj grad coach og vejleder på deltagernes konkrete læringsaktiviteter, og der lægges særlig vægt på læring i fællesskaber, hvor deltagerne f.eks. laver gruppearbejde om løsning af konkrete opgaver. Opgaverne kan være casebaserede eller direkte tage afsæt i deltagernes egne erfaringer - dette for at gøre læringen så praksisnær som mulig.

Deltagerne arbejder med logbog undervejs i forløbet - dette for at udvikle refleksive kompetencer og for at styrke bevidsthed om læring samt medansvar for egen læreproces. Logbogen kan føres såvel skriftligt som visuelt og fordrer således ikke særlige danskkundskaber.

 

Skolen generelt

På skolen arbejder vi hele tiden med at udvikle såvel det faglige som det pædagogiske afsæt.

Vi deltager til stadighed i udviklingsprojekter, der kan berige den faglige og pædagogiske udvikling af vore uddannelser.