Et enigt indstillingsudvalg har indstillet Martin Bork Sørensen som ny ressourcechef på SOSU STV. Martin tiltræder den nyoprettede stilling den 1. februar 2024.

Martin Bork Sørensen kommer fra en stilling som skoleleder på Balleskolen i Silkeborg Kommune. Han er et kendt ansigt i området, for han har tidligere både været centerleder for CKU Skive-Viborg og STU Skivefjord, ligesom han har været sektionsleder i Integrationsafdelingen og sprogcenteret i Skive Kommune.

Martin er oprindeligt uddannet lærer fra Silkeborg Seminarium, og han har ledelseserfaringer, der går tilbage til 2008 både som viceskoleleder og skoleleder. Martin har diplom i ledelse og en coaching-uddannelse. Martin er meget bevidst om sin ledelsesstil, der både er reflekteret og inddragende. Han skriver i sin ansøgning, at ”refleksion, sparring og nærvær i ledelsesteamet er afgørende for mig” – og at han har en god ”sans for hvornår, der skal sættes retning og hvornår, der skal gives plads”.

Martin bliver en del af den nye ledelsesorganisering, der træder i kraft den 1. februar 2024 på skolen. Skolen har vi et chefteam bestående af direktør, uddannelseschef, ressourcechef og indtil videre i foråret 2024 også af chefkonsulenten for kursusafdelingen. Derudover har skolen et ledelsesforum med chefteamet og uddannelseslederne. Martin bliver nærmeste leder for administrationen, økonomi-funktionen, pedeller, service, bibliotek og skemalægger. Marin vil også være kontaktperson for IT-support-funktionen.

Martin bor i Bjerringbro med sin kone og to døtre på 18 og 20 år. I sin fritid er han ud over familie og venner optaget af crossfit, løb, cykling, litteratur og jagt.

Vi glæder os til at byde Martin velkommen den 1. februar 2024.