Social og sundhedsskolen STV og VUC&HF Skive-Viborg har besluttet at indsende screeningsansøgning til Undervisningsministeriet med henblik på fusion af de to uddannelsesinstitutioner. 

 

Sammen om bedre uddannelser og nye muligheder

Der mangel på arbejdskraft både på landsplan og i vores lokalområde indenfor en række sektorer, - ikke mindst velfærdsektoren. Der er brug for, at flere vælger karrierevej bl.a. indenfor de erhvervsrettede uddannelser og professionsuddannelserne på velfærdsområdet. Social og sundhedsskolen STV og Skive-Viborg HF&VUC tror på, at de sammen har bedre forudsætninger for at imødekomme de lokale uddannelsesbehov som tegner fremtidens velfærdssektor. Derfor indledes der nu til en fusionsproces mellem de to skoler.

Visionen for den nye fusionerede skole er at skabe et stærkt og dynamisk uddannelsesmiljø, der kan tilbyde endnu bedre muligheder og et bredere udbud af uddannelser til gavn for vores elever og kursister. Ved at slå kræfterne sammen kan vi udnytte vores ressourcer endnu bedre og skabe en mere bæredygtig og fremtidssikret institution.

" Vi tror på, at vi sammen kan skabe nye veje og nye uddannelser, der både kan være svar på behovene i vores lokalsamfund og svar på unge og voksnes uddannelsesdrømme. Samtidig vil vi sammen kunne tilbyde den enkelte elev mere fleksible løsninger og sikre dem en større kontinuitet på deres vej til uddannelse," udtaler Cirsten Justesen, bestyrelsesformand Skive-Viborg HF&VUC.

 

En helt ny uddannelsesinstitution

Fusionsdrøftelserne begyndte i november 2023, og bestyrelserne har siden da både hver for sig og samlet gennemført et grundigt undersøgelsesarbejde med særligt fokus på at afdække potentielle synergier. Nu er de klar til at fremsende en screeningsansøgning til Undervisningsministeriet.

Som beskrevet i visionen for fusionen ønsker skolerne at opnå:

 • At vi kan få flere til at vælge en karrierevej både inden for de erhvervsrettede uddannelser og de almene uddannelsestilbud for unge og voksne.
 • At vi i højere grad kan vise vejen til professionsuddannelserne indenfor velfærd gennem EUX, HF-enkeltfag eller HF2uddannelsen.
 • At vi kan fastholde flere i vores uddannelser ved aktivt og systematisk at gøre brug af vores ekspertise inden for ordblindeundervisning, forberedende voksenundervisning, almen voksenundervisning og specialpædagogisk støtte.
 • At vi kan intensivere og udvide arbejdet med ekstern efter- og videreuddannelse, såvel på det private som det offentlige arbejdsmarked.
 • At vi kan videreudvikle attraktive uddannelsesmiljøer i Viborg, Skive og Thisted, hvor der både er høj kvalitet, høj elev- og kursisttrivsel og et godt og udviklende arbejdsmiljø.

 

Større volumen sikrer den lokale forankring og stærkere lærings- og studiemiljøer

Skolerne tror på, at det er vigtigt at have uddannelse tæt på. Med en samlet skole med større volumen vil de sammen være bedre rustet til at fremtidssikre lokale uddannelsesmuligheder for alle.

"Der er mangel på arbejdskraft i lokalområdet, ikke mindst indenfor velfærdssektoren. Hvis vi skal have flere i lokalområdet til at vælge uddannelser indenfor velfærdssektoren, så må vi sikre, at vi fortsat har uddannelsesmulighederne tæt på. Jeg tror på, at vi har bedre muligheder for at bevare den lokale forankring, hvis vi er sammen om det", udtaler Henrik Gregersen, bestyrelsesformand Social- og sundhedsskolen STV.

Dertil vil den fusionerede skole have endnu bedre muligheder for at investere i at skabe de bedste rammer for de forskellige uddannelser og gennemføre udviklingstiltag, som vil gøre skolen til en endnu mere attraktiv uddannelsesinstitution – både for vores elever, kursister og samarbejdspartnere.

 

Organisering

Den fusionerede skole får Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborgs nuværende direktør, Peter Møller Pedersen, som direktør, og VUC’s bestyrelsesformand Cirsten Justesen, som formand for den nye bestyrelse. Hovedsædet for den fusionerede skole vil ligge i Skive og have afdelinger i henholdsvis Skive, Viborg og Thisted. Skive-Viborg HF&VUC har gennem længere tid haft planer om at flytte fysisk lokation til læreruddannelsen i Skive, hvilket fortsat er aktuelt i den fusionerede skole. Dertil er Social- og sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg i gang med at forberede en byggeproces af nye lokaler i Viborg. Disse planer fortsættes i den nye samlede institution.

 

Samarbejdsaftale med Thy-Mors HF&VUC

Som en del af skolernes hidtidige undersøgelsesfase har der været dialog med Thy-Mors HF&VUC med henblik på at skærpe samarbejdet. Der er i den forbindelse blevet formuleret en hensigtserklæring, som skal sikre, at alle ever på tværs af afdelinger i fremtiden tilbydes de samme muligheder.

 

Alle skal med i fusionen

Fusionen mellem de to skoler er ikke en spareøvelse. Det er en fusion, hvor vi har et fælles mål om at skabe den bedst mulige uddannelsesinstitution både for elever/kursister, medarbejdere og samarbejdspartnere. Alle medarbejdere fra begge skoler vil være en del af udviklingsprocessen frem mod den nye organisation.

 

Tidsplan

Ansøgningsprocessen pågår i de kommende måneder, og vi forventer svar omkring nytår. I efteråret 2024 vil skolerne have fokus på at geare organisationerne til de kommende forandringer og på at skabe kendskab og samarbejde mellem de to skoler. I praksis vil fusionen først være fungerende og synlig fra 1. januar 2025.

Vi har naturligvis øje for de udfordringer, som også følger med en fusion. Derfor vil vi etablere en række arbejdsgrupper på tværs af skolerne, som allerede i efteråret vil kigge ind i håndteringen af disse, så vi er klar til at stå sammen som en fusioneret skole til årsskiftet.” – udtaler Peter Møller Pedersen, direktør Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg.

Den nye institution står på skulderne af alt det gode de to institutioner allerede nu repræsenterer.

Vi glæder os til at tage det næste skridt i udviklingen af vores fælles institution og ser frem til at skabe endnu bedre uddannelsesmuligheder for vores elever og kursister.” – udtaler Kent H. B. West Kristensen, rektor for Skive-Viborg HF&VUC.

Den fusionerede skole har endnu ikke et navn. Også denne proces vil finde sted i efteråret og vil blive baseret på forslag fra medarbejderne. Navnet skal være sigende for de uddannelser, den fusionerede institution vil udbyde samt det optageområde, som uddannelserne udbydes indenfor. Gode forslag modtages gerne.

 

Yderligere oplysninger

Har ovenstående gjort dig nysgerrig på yderligere oplysninger, henvises til følgende:

 • Cirsten Justesen, formand for bestyrelsen Skive-Viborg HF&VUC og formand for den nye institution – tlf.: 2349 6604
 • Henrik Gregersen, formand for bestyrelsen Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg og næstformand for den nye institution – tlf. 2422 9929
 • Kent H. B. West Kristensen, rektor for Skive-Viborg HF&VUC og udviklings- og driftschef i den nye institution – tlf. 2487 4847
 • Peter Møller Pedersen, direktør for Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg og direktør i den nye institution – tlf.: 2058 3873

 

 • Uddannelser: Social og sundhedshjælper, Social og sundhedsassistenter, pædagogisk assistent, EUX-velfærd, AMU-kurser
 • Antal årselever: 534
 • Antal medarbejdere: 122
 • Afdelinger: Skive, Thisted, Viborg
 • Hovedsæt: Skive
 • snt. alder: 33,5
 • Kønsfordeling: 87% Kvinder 13% mænd
 • Uddannelser: Ordblindeundervisning for voksne, Forberedende voksenundervisning, Almen voksenuddannelse, Hf-enkeltfag, 2-årig HF
 • Antal årselever: 218
 • Antal medarbejdere: 55
 • Afdelinger: Skive, Viborg
 • Hovedsæde: Skive
 • snt. alder: 32
 • Kønsfordeling: 62% Kvinder 38% mænd