PRESSEMEDDELELSE

Ny bestyrelse og nyt formandskab på SOSU-STV

Ny bestyrelse 2022 2026   Bestyrelsesformandsskab 2022 2026

Per 1. maj 2022 startede en ny bestyrelsesperiode på Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg (SOSU STV).

Bestyrelsen konstituerede sig fredag den 29. april med byrådspolitiker og landmand Henrik Gregersen som formand og med fhv. afdelingsleder Claus Jensen som næstformand.

Henrik Gregersen er udpeget af Thisted og Morsø kommuner siden 2018, mens Claus Jensen er udpeget som selvsupplerende bestyrelsesmedlem siden 2019.

Den nye formand Henrik Gregersen afløser fhv. regionrådsmedlem Bente Bang, der har været næstformand fra 2007 og formand for skolens bestyrelse siden 2013.

Skolens direktør Jakob Høeg udtaler følgende om formandsskiftet:

- Jeg vil gerne sige stor tak til Bente Bang, som i mange år har lagt en meget stor indsats for vores skole og for hele social- og sundhedsuddannelserne. Hun har arbejdet utrætteligt for at skolen kunne uddanne flest mulige dygtige velfærdsmedarbejdere til at gøre en stor indsats i kommuner og region. Jeg ser også frem til samarbejdet med det nye formandskab, som jeg er overbevist om vil tage stafetten op med samme ihærdighed.

Det nye formandskab er godt forberedt på den nye bestyrelsesperiode.

Bestyrelsesformand Henrik Gregersen udtaler:

- De sidste fire år har vi haft en flot vækst i antallet af elever på skolen. Vi har udvidet skolen i Thisted og fundet nye og større rammer i Viborg. Sammen med en sund økonomi gør det skolen godt rustet til de kommende år, hvor kommuner og regioner får endnu mere brug for uddannede velfærdsmedarbejdere.

Næstformanden Claus Jensen supplerer:

- Kommunerne i skolens optageområde står med en dobbelt udfordring. Der kommer flere ældre borgere med plejebehov, og samtidig ventes en hel del medarbejdere inden for pleje og omsorg at forlade arbejdsmarkedet på grund af alder de kommende år. Den udfordring skal SOSU STV være med til at løse med en attraktiv uddannelse for både elever og arbejdsgivere.

Direktør Jakob Høeg har store forventninger til den nye bestyrelse:

- Jeg oplever en bestyrelse med et stort engagement. Både de udpegede og de valgte havde et stærkt ønske om at blive en del af bestyrelsen. Bestyrelsen råder over vigtige og brede kompetencer, bl.a. fra skole- og uddannelsesverdenen, fra ledelse og økonomistyring, og fra politisk interessevaretagelse. Det lover godt for de kommende år.

Yderligere oplysninger fås hos:

Henrik Gregersen, bestyrelsesformand SOSU STV, tlf. 2422 9929, eller Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Claus Jensen, næstformand, tlf. 2985 3990, eller Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Jakob From Høeg, direktør, SOSU STV, tlf. 2058 3873, eller Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Billederne:

På billedet af bestyrelsen, fra venstre mod højre:

Kristian Gaardsø, udpeget af FOA Nordjylland
Elo Nielsen, udpeget af Viborg og Skive kommuner
Rie B Aeppli, medarbejderrepræsentant
Hanne Korsgaard, udpeget af Region Nordjylland
Claus Jensen, selvsupplerende medlem
Henrik Gregersen, udpeget af Thisted og Morsø kommuner
Ib Bjerregaard, udpeget af Region Midtjylland

Fraværende på billedet:

Hanne Pallesen, medarbejderrepræsentant
Daniel G Pedersen, elevrepræsentant
Vibeke Jensen, elevrepræsentant

Billede formandskab:

Formand: Henrik Gregersen, udpeget af Thisted Kommune (til højre)
Næstformand: Claus Jensen, selvsupplerende medlem (til venstre)