+45 89 12 44 00
skive@sosu-stv.dk

Lørdag den 16. maj 2020 modtog SOSU-STV ”Bekendtgørelse nr. 626 af 16. maj 2020 om ændring af bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19”. Bekendtgørelsen træder i kraft i dag den 18. maj. Det betyder følgende:

Grundfag på grundforløb og hovedforløb:
Frem til sommerferien ophøjes standpunktskarakter til prøvekarakter på både hovedforløb og grundforløb – uanset hvor lang tid de har tilbage i uddannelse. Tidspunkt for afgivelse af standpunktsbedømmelse skal finde sted, når sidste undervisningsforløb i faget er afsluttet.

Elever der ikke består via deres standpunktskarakter tilbydes en prøve. I forhold til tidspunkt for eventuel prøve, så aftales dette i leder-chefgruppen.

GF2 – Afsluttende prøve:
På GF2-forløbene frem til sommerferien ophøjes standpunktskarakter til prøvekarakter. Tidspunktet for afgivelse af bedømmelse afventer endelig dato.

Elever der ikke består via deres standpunktskarakter tilbydes en prøve.

Uddannelsesspecifikke fag på hovedforløb med mindre end 365 dage:
De uddannelsesspecifikke fag og øvrige afsluttende prøver gennemføres som udgangspunkt med fysisk tilstedeværelse på skolen.

Flere oplysninger kan findes på ”Holdets rum” på Moodle, find informationer dér efterhånden, som de frigives.

Login:

Moodle: sosustv.praxis.dk 

Office 365/Sharepoint/Outlook: portal.supportcenter.dk  

Husk det er samme brugernavn begge steder – men login-koderne kan være forskellige, hvis man har ændret sin kode (UniLogin)