Telefon +45 89 12 44 00
E-mail skive@sosu-stv.dk

Kære elever

Det følgende kommer til at lyde som en dårlig genudsendelse, og det er det nok også lidt...

Efter pressemødet i går forlænges nedlukningen til og med den 28. februar.

Der er antydet nogle "sprækker" i nedlukningen, der betyder, at de yngste skoleelever måske kan komme tilbage i skolen inden da. Vi skal dog ikke regne med, at vi kan åbne op inden marts.

Men lykkes den nationale indsats i forhold til at få smittetallene yderligere ned, kan vi håbe på at vende tilbage i marts.

Håbet er lige så lysegrønt, som bladene på de vintergækker, jeg fik øje på i går.
Et varsel om, at forår, lys og mere frihed bryder igennem på et tidspunkt!


De nuværende begrænsninger fortsætter indtil videre uændret.

Undervisningen finder fortsat sted som fjernundervisning.

De fleste prøver aflyses og erstattes af standpunkter, der ophøjes til prøvekarakterer.

Der kan fortsat være situationer, hvor hold eller elever inviteres ind på skolen. Det sker på baggrund af en faglig vurdering af behovet.
Der kan også være dele af undervisningen, som skal gives inde på skolen.
Vi gør det efter alle de gældende retningslinjer for forebyggelse af smittespredning.

Det er eksempelvis gået godt med at få gjort rigtig mange GF2'ere klar til at få udstyr og introduktion, så alle kan modtage undervisning hjemmefra. På trods af begrænsningerne lykkes vi heldigvis med meget.

Det skal vi fortsætte med.

Følg fortsat med på ElevZite og i Holdets Rum på Moodle.

Med venlig hilsen
Jakob Høeg, skoledirektør