Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg (SOSU STV) har fået en ny ledelsesorganisering. Den nye organisering skal gøre skolen klar til en foranderlig fremtid, hvor vi skal med til at løse nogle af de udfordringer, som blandt andet Robusthedskommissionen peger på. Udfordringer som får stor betydning for, hvordan vi skal uddanne fremtidens velfærdmedarbejdere i Danmark.

Baggrunden for den nye ledelsesorganisering var et organisatorisk servicetjek, som skolens bestyrelsen bestilte i forbindelse med ansættelse af Peter Møller Pedersen som ny direktør. Servicetjekket skulle give et billede af styrker og svagheder i den nuværende organisering, samt de trusler og muligheder, vi som skole står overfor i fremtiden.

Den nye organisering indebærer, at der oprettes et chefteam med tre medlemmer: Direktør Peter Møller Pedersen, uddannelseschef Pia Klostergaard samt en ny stilling som ressourcedirektør. Ressourcechefen skal have det strategiske ansvar for administration, økonomi, bygninger/service, teknisk IT samt bibliotek.

Ledelsen af kursusafdelingen vil fortsat blive forestået af Helle Damsgaard, som får titlen chefkonsulent. De fire uddannelsesledere fastholdes, men med et større strategisk ansvar i det daglige. Endelig skal der som led i den nye organisering ansættes en kommunikationsmedarbejder.

”Med den nye organisering af ledelsen på skolen er vi klar til at tage fat på de væsentlige udfordringer, vi står overfor. Heldigvis har vi et rigtigt godt udgangspunkt - skolen er præget at et højt fagligt og organisatorisk niveau. Det skal der bygges videre på i en fremtid, hvor der bliver brug for mange flere velfærdsmedarbejdere, der kan arbejde helhedsorienteret og tværfagligt med en stadig større og mere sammensat målgruppe. Og ikke mindst være helt på forkant med at indføre nye former for velfærdsteknologi” – direktør Peter Møller Pedersen.

Når den nye ledelse er på plads, indledes der en strategiproces på skolen. Den nuværende strategi udløber i 2024, så der skal udvikles en ny strategi gældende fra 2025. Bestyrelsen har naturligvis det overordnede ansvar for strategien. Strategien vil blive udviklet med inddragelse af elever, medarbejdere, ledere og samarbejdspartnere.

 

Læs pressemeddelelsen her