Telefon +45 89 12 44 00
E-mail skive@sosu-stv.dk

Skoleundervisning og praktik skal bindes bedre sammen for social- og sundhedsassistenter

Regionsrådet har netop uddelt i alt 8,2 mio. kr. fra sin uddannelsespulje til 10 initiativer, som styrker uddannelsesområdet i Nordjylland. Blandt initiativerne er et nyt samarbejde om at skabe bedre sammenhæng i indsatserne fra skoler og praktikværter som fremtidens social- og sundhedsassistenter møder under deres uddannelse. Bl.a. skal nye overgangssamtaler ved elevernes skifte mellem skoleundervisning og virkeligheden på plejehjem, sygehuse og i psykiatrien være med til at mindske frafaldet og sikre flere social- og sundhedsassistenter til gavn for borgere og patienter i Nordjylland.

Stort behov for sundheds- og plejepersonale

I Nordjylland har skoler, kommuner og regionen i forvejen et godt samarbejde på uddannelsesområdet, men der har manglet konkrete indsatser, som kan øge antallet af elever, der gennemfører social- og sundhedsassistentuddannelsen. En sådan indsats er nu blevet udviklet i fællesskab, og forventningen er, at det i fremtiden kan sikre flere hænder til den efterspurgte faggruppe, som løser mange centrale opgaver på plejehjem, sygehuse og institutioner for borgere med særlige behov.

Derfor er Regionsrådet med et tilskud på 2 mio. kr. fra sin uddannelsespulje glade for at engagere sig i det nye initiativ, hvor SOSU STV er projektleder, men hvor alle kommuner, regionen samt SOSU Nord arbejder sammen om at sikre en mere sammenhængende indsats mellem uddannelsens skole- og praktikdel:

- Allerede i dag er der mangel på social og sundhedsansatte i Nordjylland, og efterspørgslen vil fortsætte med at stige i de kommende år. Den udfordring skal løses i samarbejde, og derfor er jeg rigtig glad for, at vi sammen med kommunerne og de to SOSU-uddannelser nu forsøger at knække koden. Målet er at sikre flere uddannede social- og sundhedsassistenter, så patienter og borgere også i fremtiden kan blive mødt af et højt serviceniveau på sundheds- og plejeområdet i Nordjylland, siger Ole Stavad, formand for Regionsrådets udvalg for Regional Udvikling.

Viden om frafald skal sikre nye løsninger

Med en situation hvor mere end hver femte elev stopper undervejs, er frafaldet på social- og sundhedsassistentuddannelsen i Nordjylland for højt. Det er alle enige om. Men frafaldsproblematikken er kompleks, og der er behov for ny og detaljeret viden om, hvilke udfordringer frafaldet skyldes. Bl.a. er der mange overgange for eleverne i uddannelsen, og samtidig er mange af eleverne unge og har måske aldrig beskæftiget sig med sundhedsfaglig pleje før. Det kan være en stor omvæltning pludselig at skulle bevæge sig ud af de vante rammer i klasselokalet og ind i praksis, hvor man ikke længere øver sig på hinanden eller en simulationsdukke, men skal vise omsorg og pleje overfor et menneske, der er afhængig af hjælp.

Den store omvæltning fra teori til praksis kan have indflydelse på antallet af elever, der gennemfører social- og sundhedsassistentuddannelsen. Derfor vil SOSU STV i samarbejde med SOSU Nord og alle praktikværterne i kommuner og region skabe bedre sammenhæng for eleverne på uddannelsen gennem et nyt samarbejde med repræsentanter fra praksis:

- Vi samler nu de to social- og sundhedsskoler i Nordjylland, de 11 kommuner og regionen i et fælles og meget ambitiøst projekt omkring øget gennemførelse på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Der er stor motivation fra alle partnere til at det skal lykkes, og vi glæder os faktisk bare helt vildt til at komme i gang, fortæller Maren Møller Korsgaard, projektleder på SOSU STV.

Bedre sammenhæng bygger på tæt samarbejde

Det overordnede mål med initiativet er at skabe bedre sammenhæng for eleverne på uddannelsen. Bl.a. skal både undervisere og praktikvejledere have et fælles kompetenceløft for at understøtte samarbejdet mellem dem omkring det samlede uddannelsesforløb. Her spiller dialogen med arbejdsgiverne omkring praktikforløb også en central rolle, og derfor er det afgørende, at der er opbakning til initiativet fra alle de parter, der møder eleven undervejs i uddannelsen:

- Vi er glade for, at vi har fået alle parterne med i projektet. Det er netop det samarbejde, som giver mulighed for at gøre en fælles indsats for at nedbringe frafaldet på social- og sundhedsassistentuddannelsen i Nordjylland, siger Maren Møller Korsgaard.

Kontaktpersoner

Ole Stavad (S), formand for Udvalg for Regional Udvikling, Region Nordjylland,
tlf. 23 45 14 23

Maren Møller Korsgaard, projektleder, SOSU STV,
tlf. 20 58 38 81

Jakob From Høeg, direktør, SOSU STV,
tlf. 20 58 38 73

Majken Davids, uddannelseskonsulent, Region Nordjylland,
tlf. 51 51 70 14

Yderligere informationer:

Regionsrådets uddannelsespulje 2021

Regionsrådet har i 2021 investeret i alt 8,2 kr. fra sin uddannelsespulje i 10 nye initiativer, som har fokus på udvikling inden for uddannelsesområdet i Nordjylland.

Heraf er de 2 mio. kr. bevilget til SOSU STV og initiativet omkring bedre sammenhæng i social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Her ses en oversigt over alle 10 initiativer, som har fået bevilling fra Regionsrådets uddannelsespulje i 2021. Bevillingens størrelse er angivet i parentes:

  • Regionalt samarbejde om øget gennemførelse i social- og sundhedsassistentuddannelsen (2.000.000 kr.)
  • Alle skal med - læse-skrivestrategier i fokus (536.813 kr.)
  • Livsduelighed på skoleskemaet (906.255 kr.)
  • Diagnoseelever i uddannelsessystemet (410.393 kr.)
  • Udvikling af verdensmål i undervisningen på tværs af skoler og uddannelsesretning (2.000.000 kr.)
  • Tanken, der fører til handling (472.914 kr.)
  • Det nordjyske fremmedsprogspanel (179.182 kr.)
  • Bæredygtig kvalitet i Uddannelse (366.538 kr.)
  • Fastholdelse og trivsel på Thy-Mors HF & VUC (800.000 kr.)
  • Kvindelige Maritime Studenter - Trivsel og fastholdelse (520.419 kr.)

En detaljeret oversigt over initiativerne findes på Region Nordjyllands hjemmeside.

Læs mere om Regionsrådets uddannelsespulje og initiativer i 2021