Telefon +45 89 12 44 00
E-mail skive@sosu-stv.dk

Danmarks første SOSU-assistent med EUX afslutter på SOSU STV

Som den første nogensinde springer Christina Sadolin fra Balling ved Skive den 11. februar ud som SOSU-assistent med en EUX-hue på hovedet. Hun er blot én af fem elever fra Social-og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg, der torsdag og de næste dage afslutter EUX-Velfærd i samarbejde med Skive Gymnasium.

Den nye uddannelse har tiltrukket elever til et fag og en sektor, hvor der er stærkt brug for arbejdskraft. Og det har været hårdt arbejde for de 77 elever, der på landsplan har gennemført en kombination af uddannelsen til social- og sundhedsassistent og en erhvervsgymnasial uddannelse (EUX). Efter godt 4½ års blanding af studier og praktik venter belønningen nu forude med gode beskæftigelses- og udviklingsmuligheder i en sektor, der hungrer efter veluddannet arbejdskraft.

- I takt med at der bliver flere ældre, og der mangler SOSU-medarbejdere, er det dejligt at se, at EUX Velfærd kan være en ny og ganske attraktiv vej ind i faget for målrettede og engagerede elever. Med baggrund i uddannelsen kan det åbne mange veje til beskæftigelse og gode muligheder for en videreuddannelse i faget, siger direktør Jakob From Høeg fra SOSU STV.

Det kunne være inden for områder som demens eller psykiatri eller til at bestride koordinerende funktioner og lederjobs.

Bredde i kompetencer giver øgede muligheder

EUX Velfærd er designet til at kombinere en erhvervsuddannelse og en gymnasial eksamen. Christina Sadolin og de øvrige elever begyndte på den nye uddannelse i august 2016. Som kommende SOSU-assistenter har de med deres gymnasiale baggrund en betydelig bredde i deres kompetencer.

Denne baggrund vil bidrage til øget kvalitet i pleje og omsorg for alle målgrupper, ligesom de almene kompetencer inden for både humanistiske og naturvidenskabelige fag vil give eleverne et solidt fundament for refleksion og fortsat læring og udvikling. 

 -  Eleverne er især klædt godt på til at uddanne sig videre ind i faget gennem specialisering, og de har også muligheden for at vælge en videregående uddannelse, forhåbentligt fortsat til gavn for sektoren, siger Jakob From Høeg.

Godt og solidt samarbejde mellem skoler

På Skive Gymnasium glæder rektor Lars Erik Nielsen sig over det tætte samarbejde med SOSU STV. Selv om der i forbindelse med første årgang elever har været mange nye ting, der skulle koordineres og tages stilling til - og endda med kort varsel - så er alt dog gået godt.

- Vi har oplevet, at eleverne har haft stor gavn af vekselvirkningen mellem praktikker, erhvervsfaglige fag og de gymnasiale fag. Det har været spændende for os at være med på denne rejse, og vi er stolte af de fem elever, vi har været med til at give denne unikke uddannelse, siger Lars Erik Nielsen.

Se også TV MIDTVESTs indslag fra den 11. februar 2021 i linket her:

https://www.tvmidtvest.dk/skive/student-og-sosu-assistent-paa-samme-tid-christina-er-den-foerste-i-danmark 

Fakta:

  • Social- og sundhedsassistent med EUX er en uddannelse, hvor du både bliver SOSU-assistent og får en gymnasial uddannelse
  • Uddannelsen varer fire år, seks måneder og tre uger inklusive grundforløb
  • De første EUX social og sundhedsassistent-elever nogensinde begyndte i august 2016 og bliver færdige i år
  • Det er 77 elever fordelt i alle landets regioner, som bliver færdige i løbet af februar og starten af marts i år. En enkelt bliver færdig i maj
  • Eleverne er ansat af kommunen under uddannelse og får derfor elevløn i stedet for SU
  • Der findes i alt 45 erhvervsuddannelser, du kan tage med EUX
  • Social- og sundhedsskolerne udbyder EUX-velfærd, der dækker over en social og sundhedsassistent-uddannelse med EUX og en pædagogisk assistent-uddannelse med EUX