+45 89 12 44 00
skive@sosu-stv.dk

Når lovforslaget om minimumsnormeringer ligger klar senere på året, er det op til kommunerne at indfri de politiske ambitioner om mere faglært personale til vores børn. Kommunerne skal sammensætte deres pædagogiske personale i daginstitutionerne for fremtiden, og her bør de kigge mere i retning af de pædagogiske assistenter som en oplagt løsning på at skabe det faglige løft.

Af Jakob From Høeg, direktør for Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg

Desværre er kun 8 procent af personalet i landets daginstitutioner pædagogiske assistenter, mens 30 procent er ufaglærte medhjælpere. De tal efterlader et stort potentiale for den politiske ambition, og der er al mulig god grund til at ændre på billedet fremover.

Vigtigt med faglært arbejdskraft

De pædagogiske assistenter er en fagligt stærk gruppe, som med pædagogisk faglig viden i rygsækken og en praksisnær uddannelse bag sig kan bringe yderligere kvalitet ind i institutionerne. De pædagogiske assistenter har en særlig faglig kompetence i at skabe aktiviteter inden for udeliv, sundhed, bevægelse og digital kultur. Områder, der er kommet større fokus på de seneste år, og det vil der fortsat være i de kommende.

Ligeledes ligger der i den pædagogiske assistentuddannelse gode muligheder for at løfte de ufaglærte pædagogmedhjælpere og dagplejere til faglærte. Ni ud af ti dagplejere har ikke en pædagogisk uddannelse, men ofte mange års erfaring, og på bare ét år kan de få en pædagogisk assistentuddannelse og bringe teori og viden ind i deres arbejde.

Den praksisnære uddannelse, som de pædagogiske assistenter tager med sig ud i institutionerne, gør dem særligt stærke til at udføre aktiviteter, der understøtter børnenes udvikling, og vi oplever, at elever og dimittender supplerer pædagogernes kompetencer og skaber en faglig dynamik, der løfter det professionelle fællesskab og det faglige niveau i institutionerne.

En stærk og meningsfuld gruppe 

Det har man i stigende grad også fået øjnene op for ude i institutionerne, og vi kan konstatere, at flere af vores elever kommer direkte i pædagogisk arbejde efter endt uddannelse end tidligere. Tilbagemeldingerne fra vores elevers praktiksteder er mere end positive. Her mærker lederne og det øvrige pædagogiske personale, hvordan vores elever omsætter den faglige viden, de får på uddannelsen, til konkrete og meningsfulde pædagogiske aktiviteter for børnene.

Samtidig er vores elever i stand til at reflektere over deres egen kunnen, de er stærke i kommunikationen med både forældre og kolleger og de har gode samarbejdsevner med det øvrige personale. 

Minimumsnormeringer atter i fokus 

Minimumsnomeringerne er med et snuptag blevet aktualiseret i daginstitutionerne på grund af coronakrisen. Det er blevet mere tydeligt for alle, at mere personale øger børnenes trivsel. Nu ønsker flere partier at fremrykke minimumsnormeringerne, så der kommer mere personale allerede inden 2025.

Mere personale gør en forskel, men vil vi hæve kvaliteten af vores institutioner, gør flere hænder det ikke alene. Kommunerne bør fortsat have fokus på at basere normeringerne på faglært personale. Det er ikke ligegyldigt, hvem de flere hænder sidder på.

Skal vi i fremtiden give børnene og deres forældre de bedst mulige pædagogiske tilbud, kan vi kun opfordre til, at aftalepartierne skriver de pædagogiske assistenter ind i normeringerne.

Ovenstående indlæg af skrevet af Jakob From Høeg, direktør for Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg – sammen med direktørerne for de øvrige uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland, der uddanner pædagogiske assistenter: Maria Dyhrberg Rasmussen, direktør for Randers Social- og Sundhedsskole, Anette Schmidt Laursen, direktør for SOSU Østjylland, Susanne Tellerup, der er uddannelsesdekan for de pædagogiske uddannelser ved VIA samt Mads Schmidt Haagensen, direktør for Social og Sundhedsskolen Herning.

Indlægget herover har været bragt i Politiken den 20. juni.