Når du er over 25 år, kan du tage en social- og sundhedsuddannelse eller pædagogisk assistentuddannelse på et voksenforløb.

Fra ufaglært til faglært på 42 uger!

Ansatte pædagogmedhjælpere og dagplejere over 25 år kan uddanne sig til pædagogisk assistent (PA) på meritvilkår under den såkaldte EUV1 ordning.

Elever på EUV1 skal inden uddannelsens start have mindst 2 års erfaring, og de gennemgår derforen ren teoretisk uddannelse på 42 uger.

Læs meget mere om EUV1 ordningen her

Få også lidt inspiration i videoen her (selvom den er fra en kampagne foråret 2021):

 

 

 


Realkompetencevurdering - RKV

Længden af dit uddannelsesforløb afhænger af den erfaring, du har i forvejen. Er du over 25 år og vil i gang med en erhvervsuddannelse starter dit uddannelsesforløb fremover med en Realkompetencevurdering - RKV.

En RKV er en afklaring af de kompetencer, du har med dig - det kan være tidligere skolegang, arbejdserfaring og lignende.

Ansøgningsskema til RKV pædagogisk assistent

Bilag til ansøgningsskema:

Skema til ansøgning om godskrivning af praktik sosu hjælper

Skema til ansøgning om godskrivning af praktik sosu assistent 

Skema til ansøgning om godskrivning af praktik pædagogisk assistent

På baggrund af din helt personlige RKV afklares, hvordan netop din uddannelsesvej frem mod en social- og sundhedsuddannelse (SOSU) eller en pædagogisk assistentuddannelse (PA) ser ud.

Første fase er en afklaring af hvilken EUV gruppe du tilhører:

  • EUV 1 - for dig, der har mindst to års relevant erhvervserfaring som beskrevet i uddannelsesordningen. Du skal gennemføre uddannelsesforløbet uden grundforløb 2 og uden praktik..
  • EUV 2 - for dig, der har mindre end to års relevant erhvervserfaring og/eller uddannelse. Du skal gennemføre uddannelsesforløbet med en del af grundforløb 2, en del af hovedforløbet og en del af praktikken
  • EUV 3 - for dig uden relevant erhvervserfaring eller uddannelse. Du skal gennemføre uddannelsesforløbet med hele grundforløb 2, hovedforløbet og hele praktikken.

Ansøgningsskema til grundforløb 2 - SOSU-hjælper

Ansøgningsskema til grundforløb 2 - SOSU-Assistent

Ansøgningsskematil grundforløb 2 - Pædagogisk Assistent

Vi vil på baggrund af din medsendte dokumentation på tidligere skolegang incl. eksamenspapirer samt dokumentation for relevant erhvervserfaring afklare, hvordan netop dit uddannelsesforløb vil blive. Du vil evt. blive indkaldt til uddybende vejledning. 

  • Har du en uddannelsesaftale får du elevløn.
  • Er du ikke i beskæftigelse afhænger dine økonomiske muligheder af hvilket EUV forløb du skal have:
    • EUV1 er SU-berettiget eller dagpengeberettiget som led i jobplan
    • EUV 2 og EUV3 er SU-berettiget til grundforløbet. For at komme videre på Social- og sundhedshjælperuddannelsen skal du have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver og du får elevløn.

Kan du ikke finde dit eksamensbevis, kan du tage kontakt til den skole, hvor du tog dine afsluttende prøver og få et erstatningsbevis.

Du kan også læse mere om dine muligheder for at få erstatningsbeviser på denne side: https://www.sa.dk/brug-arkivet/oplysninger/bestil-eksamensbevis