Science II 2

 

Projektresumé

Projekt Science II skal kvalitetssikre social- og sundhedsuddannelserne gennem udbredelse og afprøvning af en undersøgelsesbaseret pædagogisk/didaktisk undervisningspraksis i naturfag.

Kvalitetsløftet skal gennemføres for 100 naturfagsundervisere på 9 erhvervsskoler i Jylland/Fyn, der sammen skaber rammerne for en ny undervisningspraksis, hvor den aktivt lærende elev er i centrum.

Undervisningspraksis afprøves med 2.000 elever fordelt på de 9 erhvervsskoler i Jylland/Fyn.

Gennem pædagogisk/didaktisk udvikling og sparring på pædagogiske dage og netværksaktiviteter for de 100 undervisere, udvikles et fælles digitalt understøttet læringsmateriale, der skal gøre naturvidenskab mere tilgængelig for vores elever.

Eleverne skal eksperimentere mere i klassen og de skal arbejde med aktuelle problemstillinger fra den branche, de efterfølgende skal ud og arbejde med. Med en øget kvalitet i naturfagsundervisningen forventer vi at kunne reducere frafaldet på social- og sundhedsuddannelserne.

Projektet vil gennem 32 rollemodeller, fordelt geografisk på erhvervsskolerne skabe nye elevfortællinger, så det naturvidenskabelige fokus i uddannelsen træder tydeligere frem, både for elever og andre aktører i branchen. På den måde bidrager projektet til at sikre kvalificeret arbejdskraft til området, der i dag er kendetegnet af en mangelsituation på landsplan.

Projektet har 4 hovedaktiviteter:

• Kompetenceløft af 100 naturfagsunderviserne i forhold til at udvikle ny undervisningspraksis, der styrker en undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning

• Udvikling af et fælles undervisningsmateriale, der understøtter den undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning

• Gennemførelse af 100 pilotforløb for 2.000 elever (både grundforløb og hovedforløbselever)

• Udarbejde 32 elevfortællinger (naturvidenskabelige elevrollemodeller)

 

Science II