Telefon +45 89 12 44 00
E-mail skive@sosu-stv.dk

MISSION

SOSU STV uddanner og videreuddanner elever og kursister til kvalificerede og efterspurgte medarbejdere inden for pleje, sundhed og pædagogik - målrettet og i samarbejde med de offentlige og private velfærdsområder.


VISION

SOSU STV ønsker at være kendt og anerkendt som en bevægelig og bæredygtig uddannelsesinstitution, der gennem faglighed og fællesskab sætter varige spor i vores omverden.

  • Skolen skal udvikle de allerbedste uddannelsesmuligheder for elever og kursister i samarbejde mellem skole, praktik og øvrige samarbejdspartnere.
  • Skolens ansatte skal råde over og kunne videregive en høj faglighed og relevante kompetencer inden for velfærdsområderne.
  • Skolen skal være på forkant i forhold til udvikling og anvendelse af ny faglighed inden for velfærdsområdet, inden for det pædagogisk-didaktiske felt og inden for nye teknologiske og digitale redskaber og metoder til facilitering af læring.

 

AMBITION

Skolen ønsker at virkeliggøre sin mission, vision og ambition i en stærk værdimæssig sammenhæng. Det betyder, at skolen skal yde en målrettet indsats inden for de områder, der kan underbygge dette. Hvilke styrker skal udvikles? Hvilke forhindringer skal overvindes? Hvilke muligheder skal skolen gribe?

Skolen lykkes i det omfang, at omverdenen – samarbejdspartnere, opdragsgivere og kunder – oplever, at skolen lever op til de forventninger og krav, som omverdenen stiller. Arbejdsgivere skal erfare, at uddannelsen lever op til deres behov. Eleverne skal erfare, at skolen kan tilbyde det, de har brug for undervejs i uddannelsen og på vejen til et godt arbejdsliv inden for sundhed, omsorg og pædagogik.

De statslige og politiske opdragsgivere skal erfare, at skolen lever op til de politisk og administrativt fastlagte mål og rammer.

Ved at skolen anlægger omverdenens perspektiv på sin egen organisation og opgaveløsning kan skolen identificere de væsentligste krav, forventninger, vilkår og rammer. Med det afsæt har skolen udledt en række strategiske indsatsområder eller spor.

Spor 1: Rekruttering og gennemførelse

Spor 2: Uddannelse og videreuddannelse

Spor 3: Høj faglighed på et stærkt pædagogisk og didaktisk fundament

Spor 4: Teknologi og digitalisering

Spor 5: Strategisk samarbejde

Spor 6: Internationalt udsyn

Spor 7: Organisatorisk bæredygtighed