Tidlig opsporing af sygdomstegn

AMU nummer: 46874

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Beskrivelse:
Deltageren kan anvende sin grundlæggende anatomiske og fysiologiske viden til tidlig opsporing af sygdomstegn ved at identificere samt dokumentere en ændret sundhedstilstand hos borgeren. I det arbejde har deltageren kendskab til betydningen af borgerens funktionsevne og ernæringstilstand. Deltageren kan endvidere observere, begrunde observationer og handle hensigtsmæssigt i forhold til dem. Deltageren kan gennem videregivelse af informationer til f.eks. læge eller sygeplejerske indgå i det tværfaglige samarbejde og medvirke til en målrettet tidlig forebyggende og sundhedsfremmende indsats både ved akut sygdomsudbrud og ved forværring af kroniske sygdomme hos f.eks. den ældre medicinske patient.

Formål:
Deltageren kan medvirke til en tidlig opsporing af sygdomstegn. Deltageren kan observere og handle hensigtsmæssigt i forhold til en ændret sundhedstilstand hos f.eks. den ældre medicinske patient.

Målgruppe:
Uddannelsen retter sig mod social- og sundhedshjælpere og kan være relevant for faglærte og ufaglærte, der arbejder inden for social- og sundhedsområdet i primærsektoren, f.eks. hjemmeplejen, ældre- og plejeboliger og aflastningspladser.

Kviknummer:
787409amrt2405

Adresse:
Lerpyttervej 56
7700 Thisted

Kontaktperson:
Pernille Brunsgaard Husted
Tel: 8912 4404

Startdato:
01-10-2024

Varighed:
5 dage

Min. antal deltagere:
22

Antal ledige pladser:
17

Max. antal deltagere:
30

Dage for afholdelse:
01-10-2024 - 07-10-2024

Sidste tilmelding:
29-02-2024

Tilmeldingsfristen er overskredet. Ønsker du at deltage i kurset, så kontakt skolen på tel. 8912 4404.