Tidlig opsporing af demens i omsorgsarb., Ældreomr

AMU nummer: 44783

Tidlig opsporing af demens i omsorgsarb., Ældreomr

Beskrivelse:
Deltageren kender til de tidligste advarselssignaler om begyndende demens. Deltageren kan skelne mellem symptomer på demens og tilstande, der har årsag i væskemangel, nedtrykthed eller forvirringstilstande. Deltageren kan formidle observationerne til relevante samarbejdspartnere og indgå i en tværfaglig dialog med henblik på en demensudredning. Deltageren kan medvirke i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde. Deltageren kan samarbejde med personer med demens og de pårørende med respekt for personernes integritet.

Formål:
Deltagerne kan anvende konkrete værktøjer til arbejdet med opsporing af demens i omsorgsarbejdet.

Målgruppe:
Det forudsættes, at deltagerne udøver jobfunktioner inden for social- og sundhedsområdet.

Kviknummer:
787409amrs2443

Adresse:
Arvikavej 7
7800 Skive

Kontaktperson:
Kate Jespersen
Tel: 8912 4404

Startdato:
03-09-2024

Varighed:
3 dage

Min. antal deltagere:
22

Antal ledige pladser:
30

Max. antal deltagere:
30

Dage for afholdelse:
03-09-2024 - 05-09-2024

Sidste tilmelding:
01-07-2024

Tilmeldingsfristen er overskredet. Ønsker du at deltage i kurset, så kontakt skolen på tel. 8912 4404.